Spring naar content

Naar alle CMWW Diensten

Bekijk ons aanbod

Wat kunnen wij voor u betekenen?

CMWW heeft vele activiteiten en diensten, bijna teveel om op te noemen. Via onderstaande tegels leiden we u zo snel mogelijk naar de door U gewenste informatie.

Komt u voor:

Welzijnsactiviteiten?

Komt u voor onze Welzijnsactiviteiten?

Welzijnsactiviteiten worden breed aangeboden, voor alle leeftijden. Sportief, ontmoeting, creatief, recreatief en activerend. Mocht u hulp nodig hebben bij uw zoektocht neem dan contact met ons op.

Komt u voor:

Vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk in alle soorten en maten

Vrijwilligerswerk is van groot belang voor een sociale maatschappij. CMWW hecht grote waarde om uw voornemen om vrijwilligerswerk te gaan op een goede manier te ondersteunen. Wij bemiddelen in de vrijwilligerscentrale vraag en aanbod, daarnaast werken meer dan 350 vrijwilligers samen met CMWW aan de dienstverlening.

Komt u voor:

Peuteropvang?

Zekerheid voor uw kinderen

CMWW staat voor een kwalitatief en verantwoord aanbod in de Peuteropvang. Hiervoor werken vanuit de VVE normen met gekwalificeerd personeel. We hebben nauw contact met belangrijke partners zoals de ouders en het basisonderwijs. We streven naar de juiste ondersteuning voor ieder kind en goede voorbereiding op een doorgaande lijn in het vervolgonderwijs.

Komt u voor:

Hulpverlening?

CMWW biedt vele vormen van hulpverlening aan.

U kunt bij alle wijksteunpunten terecht voor informatie hierover of u kunt een afspraak maken voor een eerste kennismakingsgesprek.

Komt u voor:

Schuldhulp en vragen over financiën?

CMWW verzorgt in Brunssum en Beekdaelen de toegang tot de schuldhulpverlening

U kunt met al uw vragen over regelingen, toeslagen, financiën, schuld en schulden etc. terecht bij “Os Hoes” in Brunssum en bij ‘A ge Water”In Schinveld.

Komt u voor:

Boodschappen Plus Bus?

In Brunssum doet de BooschappenPlusBus dienst als activiteiten middel.

U kunt met al uw vragen over vervoer en de BoodschappenPlusBus (BPB) terecht bij CMWW.

Komt u voor:

Wijk Belbus 55+?

CMWW verzorgt in Brunssum Beekdaelen en Landgraaf wijk belbus vervoer.

U kunt met al uw vragen over vervoer terecht bij CMWW.

Komt u voor:

Jeugd & Gezin Opgroeien & Opvoeding?

Opgroeien

Opgroeien is niet altijd makkelijk.

Opvoeden

Een kind opvoeden en laten opgroeien in een veilige en stabiele omgeving lijkt vanzelfsprekend.

Komt u voor:

Perron045 en Next Step Perron 045?

Hoe kan ik mijn situatie veranderen?

Voor jongeren vanaf 16 tot 27 jaar met een grote afstand tot school en/of de arbeidsmarkt en wil hen uit een  kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief.

Komt u voor:

Cliënt-ondersteuning?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van voorzieningen bij (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk en inkomen?

De cliëntondersteuner kan u daarbij helpen en staat naast u.

Komt u voor:

Welzijns – Activiteiten in Beekdaelen?

CMWW “staat voor zelfredzaamheid en burgerkracht”.

Welbevinden voorkomt Zorg CMWW stimuleert inwoners van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving.

Komt u voor:

Welzijns – Activiteiten in Brunssum?

CMWW “staat voor zelfredzaamheid en burgerkracht”.

Welbevinden voorkomt Zorg CMWW stimuleert inwoners van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving.

Komt u voor:

Belasting dienst CMWW / Belasting Team?

Jaarlijks bieden vrijwilligers bij CMWW ouderen (55+) hulp bij hun belastingaangifte.

Informatie voor de aangifte over het jaar 2022 op de webpagina Belasting

Komt u voor:

Personen Alarmering?

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij hulp van buitenaf noodzakelijk is.

CMWW biedt voor de inwoners van Brunssum en Beekdaelen sociale personenalarmering aan om een alternatieve 24-uurs hulpverlening te waarborgen.

Komt u voor:

Ontmoeting en inloop?

CMWW heeft een breed en gevarieerd aanbod van ontmoetingsactiviteiten. Activiteiten die soms gekoppeld zijn aan specifieke kenmerken zoals leeftijd of aan het ervaren van specifieke problemen of gelijke interesse.

Als het goed is voor iedereen een passend aanbod.

Komt u voor:

Jeugd & Jongerenwerk

Jongerenwerkers focussen zich op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10–23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden.

Voor informatie over JJW vanuit Jeugdhonken en Ambulant JJW, ga naar:

Komt u voor:

Zelfhulp groep rouw

Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Dat helpt echt!

Lotgenotencontact en Zelfhulp biedt ondersteuning wanneer iemand iets wil verbeteren in zijn persoonlijke situatie

Komt u voor:

APK – keuring voor Rollators

Onderzoek heeft uitgewezen dat veel rollators niet veilig zijn.

Ook dit jaar heeft u de mogelijkheid uw rollator te laten nakijken op de juiste werking van de remmen, wielen en andere onderdelen.

Komt u voor:

Mantelzorg bij CMWW

Als mantelzorger neem je al gauw veel zorgtaken op je.

Voor de mantelzorgers in Brunssum organiseert het CMWW samen met Buurtzorg de ‘mantelzorgmiddagen’.

Energie Surplus

Brunssum

Energie Surplus is een nieuw project binnen CMWW dat zich richt op de exploderende energieprijzen en de energietransitie.