Spring naar content

Over CMWW

Samen staan we sterk

De stichting CMWW (Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk) is in 1997 ontstaan uit de fusie tussen het Centrum voor Maatschappelijk Werk Brunssum Onderbanken en de stichting Welzijnswerk Brunssum. Naast het maatschappelijk werk en (ouderen) welzijnswerk maken ook alle peuterspeelzalen van Brunssum en Onderbanken deel uit van het CMWW.

Wij zijn actief in de gemeenten Brunssum en Beekdaelen.

Vanaf 1 januari werkt CMWW intensief samen met Welzijnsgroep Parkstad Limburg (WPL). Alle ondersteunende diensten van CMWW zoals financiën, personeelszaken, facilitaire services en management zijn bij de start van het nieuwe jaar ondergebracht bij de Welzijnsgroep. Welzijnsorganisaties Alcander (Heerlen) en Impuls (Kerkrade) maakten al gebruik van de diensten van de Welzijnsgroep.

Kwaliteit

CMWW is gecertificeerd volgens de EN 15224. Deze certificering is bedoeld voor zorg- en welzijnsorgansaties en is gebaseerd op de kwaliteitsmanagement norm ISO 9001. Ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst door een externe, onafhankelijke organisatie.

Concreet betekent dit dat CMWW:

  • haar klanten centraal stelt;
  • goed georganiseerd is;
  • blijft werken aan verbetering van haar diensten en activiteiten;
  • betrouwbare resultaten presenteert volgens de normen die de ISO daaraan stelt.

Governance code

Als organisatie voor welzijn en peuteropvag werken wij met publieke middelen. Dat vraagt om goed bestuur en toezicht en goede verantwoording.

Om dit te borgen hebben wij in 2009 Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening ingevoerd.

De Governancecode stimuleert besturen en toezichthouders van welzijnsorganisaties opbouwend kritisch naar het eigen functioneren te kijken. De code moet bijdragen aan professionele, betrokken en deskundige bestuurders die de werkvloer optimaal ondersteunen en de cliënt de best mogelijke dienstverlening garanderen.

De invoering van de Governancecode bij onze organisatie sluit aan bij de trend van een steeds zakelijker werkende branche. Steeds meer welzijnsorganisaties werken aan certificering en kwaliteitsnormen.

Sociaal Werk Nederland, branche-organisatie voor het welzijnswerk, heeft een online register, waarin alle organisaties staan die de governancecode hebben geïmplementeerd.

Raad van Toezicht

Vanaf 1 januari 2023 werkt CMWW intensief samen met Welzijnsgroep Parkstad Limburg (WPL). De raad van Toezicht van de Welzijnsgroep houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie en ondersteunt de bestuurder met advies.

De heer H.G.G. BogmanVoorzitter
De heer G.M.H. TimmermannVicevoorzitter
De heer A.W.M. AusemsLid
De heer B. BrouwerLid
De heer M.E. JungLid
Mevrouw E.E.A. TheunissenLid
Mevrouw H.B.M.F. Wetzels-AbenLid

Organogram

Bestuursreglement

In dit reglement heeft het bestuur van CMWW vastgelegd hoe ze vorm geven aan de Governance code die passend is bij de sector.

Directiereglement

In het directiereglement heeft het bestuur van CMWW vastgelegd welke prestaties van de directie verwacht worden en welk mandaat deze heeft.

Statuten CMWW

In de statuten staat welke afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de inrichting van de Stichting CMWW en welke afspraken hierover vastgelegd zijn.

ANBI

Stichting  CMWW is een algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/ fiscaal nummer ANBI 3040458 .

Jaarverslagen

U kunt onze jaarverslagen lezen door op onderstaande links te klikken. 
Tevens treft u hier het jaarverslag klachten, incidenten en vertrouwenspersoon aan!

Mocht u graag een schriftelijk exemplaar ontvangen dan kunt u dit opvragen bij info@cmww.nl of afhalen bij een van onze locaties (graag vooraf melen wat u graag ontvangt).

CMWW Coach

Miriam jeurissen

Faciliterend teamleider Welzijn

Ralf Stoffels

Faciliterend teamleider Peuteropvang

Mirte Pieper