Spring naar content

Over CMWW

Samen staan we sterk

De stichting CMWW (Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk) is in 1997 ontstaan uit de fusie tussen het Centrum voor Maatschappelijk Werk Brunssum Onderbanken en de stichting Welzijnswerk Brunssum. Naast het maatschappelijk werk en (ouderen) welzijnswerk maken ook alle peuterspeelzalen van Brunssum en Onderbanken deel uit van het CMWW.

Wij zijn actief in de gemeenten Brunssum en Beekdaelen.

Vanaf 1 januari werkt CMWW intensief samen met Welzijnsgroep Parkstad Limburg (WPL). Alle ondersteunende diensten van CMWW zoals financiën, personeelszaken, facilitaire services en management zijn bij de start van het nieuwe jaar ondergebracht bij de Welzijnsgroep. Welzijnsorganisaties Alcander (Heerlen) en Impuls (Kerkrade) maakten al gebruik van de diensten van de Welzijnsgroep.

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Sociaal werkers maken iedere dag het verschil voor mensen die dit het hardst nodig hebben. Waardevol werk dat het verdient om gezien en gewaardeerd te worden.

Met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laten we als sociaalwerkorganisatie zien dat we staan voor kwaliteit. We werken continu aan de verbetering van de dienstverlening: aan opdrachtgevers, samenwerkingspartners en bewoners.

Het label is ontwikkeld voor en door de branche, waarbij het vakmanschap van professionals centraal staat. Certificering voor het Kwaliteitslabel geeft inzicht, houdt ons alert op de bekwaamheid en prestaties van onze mensen en onze organisatie, en geeft nuttige adviezen voor verbetering. Het certificeringproces is ten slotte eenvoudig te doorlopen, aan de hand van een helder stappenplan.

Meer over het Kwaliteitslabel
Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is een eigenzinnig en eigentijds kwaliteitskeurmerk van en voor het sociaal werk. Het label is eigenzinnig omdat het door de branche zelf is geschreven. Het label is eigentijds omdat de focus ligt op het vakmanschap van medewerkers. Het biedt ons de kans om opdrachtgevers en klanten te laten zien wat onze organisatie waard is. Voor ons is het een uitgelezen instrument om permanent en op alle niveaus aan kwaliteitsverbetering te werken.

Wat onderscheidt dit label van bijvoorbeeld ISO en HKZ?
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een product van eigen bodem. Het is gebaseerd op de normen, de kennis en de kunde van de branche zélf. Het heeft drie onderdelen: vakmanschap, dienstverlening, en organisatie en bestuur. Vakmanschap staat niet voor niets voorop: dit label geeft vakmanschap de plek die het verdient, terwijl ISO en HKZ zich vooral richten op dienstverlening en de organisatie.

Governance code

Als organisatie voor welzijn en peuteropvag werken wij met publieke middelen. Dat vraagt om goed bestuur en toezicht en goede verantwoording.

Om dit te borgen hebben wij in 2009 Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening ingevoerd.

De Governancecode stimuleert besturen en toezichthouders van welzijnsorganisaties opbouwend kritisch naar het eigen functioneren te kijken. De code moet bijdragen aan professionele, betrokken en deskundige bestuurders die de werkvloer optimaal ondersteunen en de cliënt de best mogelijke dienstverlening garanderen.

De invoering van de Governancecode bij onze organisatie sluit aan bij de trend van een steeds zakelijker werkende branche. Steeds meer welzijnsorganisaties werken aan certificering en kwaliteitsnormen.

Sociaal Werk Nederland, branche-organisatie voor het welzijnswerk, heeft een online register, waarin alle organisaties staan die de governancecode hebben geïmplementeerd.

Raad van Toezicht

Vanaf 1 januari 2023 werkt CMWW intensief samen met Welzijnsgroep Parkstad Limburg (WPL). De raad van Toezicht van de Welzijnsgroep houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie en ondersteunt de bestuurder met advies.

De heer H.G.G. BogmanVoorzitter
De heer G.M.H. TimmermannVicevoorzitter
De heer A.W.M. AusemsLid
De heer B. BrouwerLid
De heer M.E. JungLid
Mevrouw E.E.A. TheunissenLid
Mevrouw H.B.M.F. Wetzels-AbenLid

Organogram

Bestuursreglement

In dit reglement heeft het bestuur van CMWW vastgelegd hoe ze vorm geven aan de Governance code die passend is bij de sector.

Directiereglement

In het directiereglement heeft het bestuur van CMWW vastgelegd welke prestaties van de directie verwacht worden en welk mandaat deze heeft.

Statuten CMWW

In de statuten staat welke afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de inrichting van de Stichting CMWW en welke afspraken hierover vastgelegd zijn.

ANBI

Stichting  CMWW is een algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/ fiscaal nummer ANBI 3040458 .

Jaarverslagen

U kunt onze jaarverslagen lezen door op onderstaande links te klikken. 
Tevens treft u hier het jaarverslag klachten, incidenten en vertrouwenspersoon aan!

Mocht u graag een schriftelijk exemplaar ontvangen dan kunt u dit opvragen bij info@cmww.nl of afhalen bij een van onze locaties (graag vooraf melen wat u graag ontvangt).

CMWW Coach

Miriam jeurissen

Faciliterend teamleider Welzijn

Ralf Stoffels

Faciliterend teamleider Peuteropvang

Mirte Pieper