Spring naar content

Welzijn activiteiten

Een breed en gevarieerd aanbod in Brunssum en Beekdaelen

CMWW “staat voor zelfredzaamheid en burgerkracht”.

CMWW stimuleert inwoners van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving.

CMWW is waar mensen zijn: van peuter tot puber, van volwassene tot senior. Zichtbaar, toegankelijk en ondersteunend, met oprechte belangstelling voor ieder mens als uniek individu.


Welbevinden voorkomt Zorg


Why: Wij geloven dat zingeving, wederkerigheid en leven in sociale verbondenheid bijdragen aan ieders levensgeluk en welbevinden en daarmee aan zelf- en samenredzaamheid.
How: CMWW werkt altijd dichtbij, kan het nooit alleen en werkt met mensen vanuit het perspectief kwetsbaar en krachtig gelijkwaardig naast elkaar.
What: CMWW vormt samen met diverse ketenpartners een duurzame sociale basisinfrastructuur.

Wij zetten in op Socialiseren. Dit is uitgewerkt in een breed palet van diensten die bijdragen aan Sociale Ontwikkeling, Sociaal Burgerschap en een Sociale Samenleving.

We bieden veel welzijnsactiviteiten aan. Deze verschillen per gemeente. Voor uitgebreide informatie klik op de onderstaande tegels.

Welzijns – activiteiten Brunssum

Welzijnswerk wordt in veel vormen voor veel verschillende doelgroepen aangeboden door CMWW.

Kijk voor het aanbod in Brunssum en de bijhorende contactpersonen op de pagina: Welzijnsactiviteiten Brunssum!

Welzijns – activiteiten Beekdaelen

Welzijnswerk wordt in veel vormen voor veel verschillende doelgroepen aangeboden door CMWW.

Kijk voor het aanbod in Brunssum en de bijhorende contactpersonen op de pagina: Welzijnsactiviteiten Beekdaelen!