Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel

Ons laatste nieuws

Wij gaan in samenwerking met het CMWW een evenement organiseren. Wat voor evenement gaan wij organiseren? Bootcamp Wij gaan als eerste op 3 December 2019 een bootcamp organiseren met als thema sinterklaas. Deze bootcamp wordt 2x gegeven. Het eerste tijdstip waarop deze bootcamp plaatsvindt is 19:30 uur. Het tweede tijdstip is 20:30 uur. Er staat…

Bekijk meer

Meld je klus aan voor NLDOET 2020 NLdoet is dé kans om elke klus te klaren. Je legt als organisatie nieuwe contacten, er wordt extra werk verzet met nieuwe vrijwilligers en je zet jullie organisatie in het zonnetje. Het Oranje Fonds zet de schijnwerpers op vrijwilligerswerk en ondersteunt jullie graag hierbij!     Elke maatschappelijke organisatie…

Bekijk meer

Wist u dat er iedere maand leuke en interessante activiteiten worden georganiseerd en uitstapjes met de BoodschappenPlusBus worden ondernomen. Met deze bus kunt u wekelijks samen erop uit om verschillende leuke en ontspannende activiteiten en uitstapjes te ondernemen.  Als u zich aanmeldt voor de Boodschappen Plus Bus betaalt u maandelijks contributie. U krijgt dan ruim…

Bekijk meer

Op 17 oktober is het jaarlijks wereldwijd ‘De dag van de uitroeiing van de Armoede’. “Flyer “Samen tegen Armoede” Deze dag is in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties. Ook in Limburg worden er op deze dag meerdere activiteiten georganiseerd door verschillende (burger)initiatieven. De initiatiefnemers, De Pijler, Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven, Stichting Lezen…

Bekijk meer

Middels de uitvoering van het experimenteel project “Samen Anders” wordt gestreefd naar duurzame veranderingen voor de burger met schulden. De huidige aanpak heeft (te) weinig oog voor schuldproblematiek, waardoor de bemiddeling naar arbeid vaak geen duurzaam effect heeft. Middels zelfredzaamheid van burgers als uiteindelijke doel. Het project draagt bij aan het vergroten van de eigen regie…

Bekijk meer

Het “Groene Monster” gaat met pensioen, de activiteiten bus van het ambulant JJW is vervangen.

Bekijk meer

Het jaarverslag CMWW 2018 is beschikbaar.In dit jaarverslag nemen we u mee in de verhalen van mensen die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij het CMWW in 2018. De verhalen spreken voor zich. Daarnaast uiteraard een inkijk in de productie en de bedrijfsvoering van CMWW.Ik wens u veel leesplezier en mocht u…

Bekijk meer

Kwaliteitsonderzoek Voorschoolse educatie Peuteropvang Pimpeloentje CMWW Brunssum Kwaliteitsonderzoekvoorschoolse educatieSamenvattingDe Inspectie van het Onderwijs heeft op 15 april 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie op kinderdagverblijf Pimpeloentje. Voorschoolse educatie wil zeggen dat er extra aandacht is voor peuters die dat nodig hebben, zoals de peuters met een risico op een (taal)…

Bekijk meer