Spring naar content

Perron045 en Next step

Voor jongeren vanaf 16 jaar,terug naar opleiding, werk of activiteit.

Perron045 en Next step Perron045

Perron045 en Next Step Perron045 richten zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar oud met een grote afstand tot school en/of de arbeidsmarkt en wil hen uit een  kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief.

Dit doen wij door te werk te gaan vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. Jongeren te matchen aan een vrijwillige coach. De jongeren te faciliteren om in samenwerking met zijn familie en sociaal netwerk en de vrijwillige coach een plan voor de toekomst te maken. Hierbij indien nodig te ondersteunen met professionele hulpverlening en te verbinden aan het Talenthouse van het jongerenwerk. Met deze aanpak streven wij naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep.

Perron 045 is een basisaanbod van CMWW voor jongeren uit Brunssum en Beekdaelen. (Woon je niet in een van deze twee gemeenten neem dan contact op met Perron045.)

Project Next Step perron045 is een samenwerkingsverband tussen CMWW en Levanto groep en kan rekenen op een financiële bijdrage van het Oranjefonds, RaboBank en instituut gak.

Perron045

Voor wie is Perron045

Perron045 begeleidt jongeren in de leeftijd van 16 t/m 26 jaar oud die dreigen uit te vallen op school, vragen hebben over school en opleiding of weer terug willen naar school om uiteindelijk een startkwalificatie te gaan behalen.

Jongeren uit Brunssum en Beekdaelen al dan niet met een uitkering van de sociale dienst kunnen hier (in overleg met de sociale dienst) vanuit integratiebudget aan deelnemen. Zit je in een andere situatie of woon je in een andere gemeente dan kun je altijd in overleg treden met de begeleiders en de mogelijkheden bespreken.
Perron045 wordt momenteel uitgevoerd door: Nadine Geraets en Mirte Pieper.

Evaluaties en waardeproposities Perron045

Next step Perron 045

Voor wie is Next Step Perron045

Next Step Perron045 is een project van CMWW dat subsidie ontvangt van het Oranjefonds, gak-fonds de gemeente Brunssum en Onderbanken en is pas sinds september 2018 gestart. Het gaat bij Next Step Perron045 om jongeren in de leeftijd van 16 t/m 26 jaar die behoefte hebben aan ondersteuning bij het vinden van werk, deel willen nemen aan leer-werktrajecten, of andere vormen van participatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, IPP plekken(inburgerings-participatie plekken), als laatste kunnen het ook andere vormen van participatie in de maatschappij zijn die niet betrekking hebben op het behalen van een startkwalificatie.
Next Step Perron045 wordt uitgevoerd door Mirte Pieper en een medewerker van Levanto.

Coach bij NS Perron045 en Perron045

De coach zal de jongeren begeleiden bij oplossingen voor van vragen dit de jongere heeft opgesteld in zijn plan voor de toekomst. Dit verloopt volgens de werkwijze Sonestra. De coach speelt daarbij een belangrijke rol door o.a. de jongere te coachen, ondersteunen en begeleiden op het gebied van opleiding en werk, sociale vaardigheden, maatschappelijke participatie etc.. De coach kan dit telefonisch doen, op speciaal ingerichte ontmoetingsplekken voor jongere en coach of tijdens verschillende activiteiten die door het jongerenwerk worden georganiseerd.

Jongeren kiezen een coach via een digitaal profielensysteem. Om de juiste jongere en coach aan elkaar te koppelen zullen er bindingsactiviteiten worden georganiseerd waarbij zowel de coach als de jongere aan zullen deelnemen. Uiteindelijk zal er een beraad plaats vinden waar de jongeren met zijn familie en sociaal netwerk en de coach oplossingen gaan bedenken voor de vragen die de jongere heeft opgesteld in zijn/haar plan voor de toekomst.

Medewerkers NS en Perron045

Medewerker

Nadine Geraets

Medewerker

Mirte Pieper

Deelneemster Jacky verteld haar verhaal!

Maxima bezoekt project Perron045