Spring naar content

“Geen dag is hier hetzelfde. Dit is het leukste werk wat ik ooit heb gedaan.”

Vrijwilligerswerk is er in vele kleuren en smaken.

Vrijwilligerswerk is er in vele kleuren en smaken. Lees de blogs “Vrijwilligersblog: Helpende Handen” om een indruk te krijgen van het doen van vrijwilligerswerk.

CMWW biedt zelf als welzijn- en Peuteropvangorganisatie een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger bij CMWW aan de slag te gaan.

Daarnaast voert Grib-CMWW samen met vrijwilligers vrijwilligerscentrales voor de gemeenten Brunssum en Beekdaelen. Hier worden vraag en aanbod met elkaar verbonden.

In beide situaties helpt CMWW u desgevraagd bij het vinden van een bij u passende plek.

Organisaties die een vrijwilligersvacature hebben zijn uiteraard ook van harte welkom.

Als vrijwilliger aan de slag bij CMWW of u zoekt een werkervaringsplek

CMWW biedt vele mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en biedt ook werkervaringsplekken aan. U kunt altijd contact opnemen met Amira Nouri a.nouri@cmww.nl of Joyce Gereadts j.geraedts@cmww.nl .

Aan de slag als vrijwilliger bij CMWW.

“Samen maken vrijwilligers een wereld van verschil”

“Vrijwilligers hebben niet noodzakelijk de tijd wel het hart”

De ontwikkelingen die zich in de huidige maatschappij in snel tempo opvolgen, maken de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. De participatiesamenleving doet een beroep op de zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk. Het vinden en verbinden van burgers en buurten mondt uit in onderlinge ondersteuning en ontwikkeling van collectief aanbod door de mensen zelf, waarbij eigen verantwoordelijkheid optimaal gestimuleerd wordt.

Vrijwilligers vormen hierin een verbindende schakel met de professional van het CMWW op de achtergrond. Gezamenlijk wordt actief ingezet op het afstemmen van activiteiten op de vraag van de burger, waarbij diens uniciteit niet uit het oog verloren wordt, en waar mogelijkheden en kansen zoveel mogelijk benut worden.

Samen met inwoners van Brunssum en Beekdaelen, en talrijke samenwerkingspartners, zet het CMWW zich in voor verbetering van de sociale samenhang tussen burgers en buurten en daarmee voor een samenleving waarin het prettig(er) wonen, leren, leven en werken is. Hierbij werkt het CMWW samen met een grote groep vrijwilligers die op elke locatie en bij elke doelgroep verschillende taken uitvoeren.

Zorg met elkaar, voor elkaar.

Samen sterk in vrijwilligerswerk

Zorg met elkaar voor elkaar kan worden gerealiseerd door samenwerking tussen burgers, burgers en organisaties en organisaties onderling. Naast het delen van kennis en informatie, kan deskundigheidsbevordering breder uitgezet worden door gezamenlijke inkoop van trainingen, uitwisseling van vrijwilligers en het creëren van overstap – en doorgroeimogelijkheden. Ook kan vrijwilligerswerk als re-integratie instrument gebruikt worden waaraan een nauwe samenwerking met ISD BOL ten grondslag ligt.

Door bundeling van krachten van alle stakeholders, kunnen participatie en ontwikkeling van de eigen kracht en talenten van mensen, optimaal worden gefaciliteerd en gerealiseerd.

Kortom: Samen sterk in vrijwilligerswerk!

De vrijwilligerscentrales van zowel Brunssum als Beekdaelen worden door het CMWW aangestuurd, met vrijwilligers dicht bij de klant en de professional van het CMWW faciliterend op de achtergrond. Vanuit de visie van gezamenlijkheid, het vinden en verbinden van vrijwilligers en het bieden van kansen voor ieders unieke vraag organiseert de vrijwilligerscentrale jaarlijks een vrijwilligersmarkt. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. Vrijwilligers vertellen over hun werk, wat er te ‘beleven’ valt, wat hen boeit en bindt en voor welke uitdaging de werkzaamheden en de toekomst hun stelt. Zowel lokale als regionale organisaties en stakeholders hebben de gelegenheid om zichzelf te presenteren en te laten zien wat de regio aan vrijwilligers en vrijwilligerswerk te bieden heeft.

Het vrijwilligersbeleid van CMWW

Hierin is uitgebreid beschreven wat wij van u verwachten, maar ook wat u van ons mag verwachten.

“Wat spreken we met elkaar af”