Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Jaarverslag cmww 2019

Jaarverslag cmww 2019

Jaarverslag 2019 CMWW

Een beknopt jaarverslag over 2019.

Prestaties en productie vooral in getal en beeld.

Ga naar het Jaarverslag 2019.


De afgelopen jaren hebben we klanten, medewerkers en vrijwilligers aan het woord gelaten, deze interviews zijn nog steeds actueel en terug te vinden in de jaarverslagen van voorgaande jaren, zie Jaarverslag 2017 en Jaarverslag 2018.


2019 heeft naast het gewone werk dat altijd doorgaat, in het teken gestaan van een aantal transities bij CMWW.

  • We zijn met de hele organisatie overgestapt naar nieuwe kwaliteitskeurmerken, ISO 9001 en Sterk Sociaal Werk kwaliteitslabel.
  • De afdeling welzijnswerk is overgestapt naar een nieuw registratiesysteem per 1 april.
  • CMWW heeft een nieuwe website gekregen.
  • In Beekdaelen is CMWW samen met partnerorganisaties PIW-MIK groep en Madi-Meander, actief op zoek gegaan hoe de vraagstukken in het sociale domein de komende jaren het best beantwoord kunnen worden. Dit in nauw overleg met de gemeente Beekdaelen.
  • Bij de Peuteropvang is gestaag doorgewerkt aan het blijven voldoen aan de alsmaar toenemende kwaliteitseisen en zijn de contouren voor de toekomst verkend. De processen in Beekdaelen hebben een andere dynamiek dan in Brunssum. Waar Beekdaelen aan het zoeken is naar een nieuw integraal beleid, met mogelijk een kind volgend budget is in Brunssum de ontwikkeling richting Integrale Kind centra ingezet.
  • In de Backoffice worden steeds meer automatiseringsprocessen ingezet. Daarnaast vragen de verschillende processen van de afdelingen, de ondersteuning van projecten en specifieke opdrachten van de gemeenten extra en nieuwe inzet.


Een jaaroverzicht met resultaten die vooral in cijfers zijn gegoten.

Voor specifieke onderdelen zijn uitgebreidere inhoudelijke jaarverantwoordingen geschreven. Neem bij vragen vooral contact op met CMWW, we zijn graag bereid u verder mee te nemen in onze werkzaamheden en de vele verhalen die we hierbij kunnen vertellen.


Jan van de Venne
Directeur CMWW