Spring naar content

Welzijnsactiviteiten Beekdaelen

Leukste activiteiten van Beekdaelen

Grib: Groeien in Beekdaelen

Grib is er voor alle inwoners van de Gemeente Beekdaelen. In de verschillende kernen van de gemeente zijn buurtwelzijnteams actief waar je terecht kunnen voor maatschappelijk werk, activiteiten voor jong en oud, jongerenwerk en onafhankelijke cliëntondersteuning (Meedenkers). Je kunt ook bij de buurtwelzijnsteams aankloppen als je ondersteuning nodig hebt bij het organiseren van een activiteit in jouw buurt.

Wil jij contact opnemen met Grib?

Dat kan! Bellen kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via (088) 455 25 94.

Mailen kan natuurlijk altijd. Stuur een mail naar bureaudienstbeekdaelen@cmww.nl.

Buurt-welzijn-team

Het buurtwelzijnteam in Schinveld is actief om het wijkgericht werken af te stemmen op de vraag en behoefte van de burger. Het buurtwelzijnteam  is  samengesteld met verschillende disciplines, maatschappelijk werkers, sociaal cultureel werkers, ouderenwerkers en jongerenwerkers. De rol van de CMWW –medewerkers ten aanzien van het wijkgericht werken is het organiseren van ontmoetingen (Meet en Greet) met burgers en sociale netwerkpartners en het faciliteren van sociale wijkactiviteiten, burgerinitiatieven en welzijnsdiensten.

Teamleden  zijn in gesprek met sleutelfiguren uit de kernen, vanuit deze interactie met burgers faciliteren zij burgerinitiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid. Daarnaast organiseren zij ontmoetingsactiviteiten, vanuit de ontmoeting met de deelnemers, wordt er getracht om (hulp)vragen / kwesties in een zo vroeg mogelijk stadia  op te pakken binnen het netwerk waar men deel van uitmaakt.

Vrijwel alle casuïstiek wordt vanuit een generalistische aanpak benaderd, waarbij het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën het vertrekpunt is. Door de gevolgde SoNeStra scholing (werken vanuit sociale netwerkstrategieën) zijn medewerkers toegerust om aanspraak te maken op het sociale kapitaal van de burgers. Ook wordt het collectieve aanbod meer en meer afgestemd op de behoefte uit de kernen, hier loopt het verbinden van burgers en buurten als een rode draad doorheen. Het coachen en ondersteunen van vrijwilligers is een belangrijke activiteit, hierbij zijn wij gericht op verzelfstandigen en versterken van vrijwilligers initiatieven.

Welzijnsactiviteiten overzicht Beekdaelen

Locatie Wijksteunpunt: A ge Water 20-A,6451 CD Schinveld

tel: 088-4552590 E-mail: stip-onderbanken@cmww.nl

Activiteit / Dienst Contactpersoon Telefoon Info
Gymnastiek
Schinveld
Mevr. Pepels 088-4552591 Vrijdag 10:30-11:15 uur (FaSiLa)
Gymnastiek
Jabeek
Hetty van Harwegen 088-4552591 Dinsdag 14.45 uur tot 15.30 uur (Ontmoetingscentrum Jabeek)
Dagopvang
Gezellig Onger Os
Margret Peters 088-4552591 Maandag 11.00 -16.00 uur Huiskamer A Ge Water
Maaltijdservice Ans van Enthoven (Brunssum) 088-4552545 / 06-54103211 Tafeltje dek je van Brunssum voorziet ook in maaltijd behoefte in Onderbanken. Op werkdagen bereikbaar van 09.00 -12.00 uur.
Personen
alarmering
Harry Meuleners 088-4552591 Ma t/m vrij 08.45-16.30 uur telefonisch bereikbaar
Samen voor elkaar Moon Hendrix06-52887776Maandag t/m woensdag 09.00 – 17.00 en donderdag van 9.00 – 13.00 uur
Vrijwilligerscentrale
Beekdaelen
Sabine Tholen 088-4552500 / 06-81092978Dinsdag van 13.30 – 16.00 uur
Yoga Sanja Sullot bereikbaar via Harry Meuleners 088-4552591Dinsdag 09:00-11:30 en vrijdag 09:30-10:30
Inloop GGZ Margret Peters 06-52887558 Dinsdag van 13.00 – 16.30 uur, donderdag van 10.00 – 13.30 uur huiskamer A Ge water
Taalkids Frits Hartgerink 06-54103228 Op woensdag tussen 12.00 – 13.15 wordt samen met de bibliotheek Onderbanken een bijeenkomst voor kinderen georganiseerd.
Dorpscoördinator SchinveldMoon Hendrix en Sanne Heijmans 06-52887776 Maandag t/m woensdag 09.00 – 17.00 en donderdag van 9.00 – 13.00 uur

Taalkids

Iedere woensdagmiddag tussen 12 uur en 13.30 uur sluiten (maximaal)  acht leerlingen, wiens oorspronkelijke taal niet het Nederlands is, aan bij de “Taalkids”. Hier geven we even wat extra aandacht aan het (dagelijks) gebruik van de Nederlandse taal.

“Moeilijke klanken” (Denk aan klanken als “sch” en dergelijke), het gebruik van de juiste lidwoorden, lees- en luisteropdrachten.  Voor “ons” heel logisch maar voor jonge kinderen onze taal soms echt verwarrend.

Voor “ons” heel logisch maar voor jonge kinderen onze taal soms echt verwarrend.

Dit doen we op een speelse, leuke wijze. Taalkids is direct na school dus het moet ook leuk en uitdagend zijn natuurlijk.

De kinderen hebben de grootste lol. Ze helpen en verbeteren elkaar dan ook constant. Hierdoor proberen we (want het is samenwerking tussen CMWW jongerenwerk, de basisschool en de bibliotheek) hen te helpen in het dagelijkse leven de Nederlandse taal makkelijker te laten oppikken en zij zich hierdoor beter weten te redden in de maatschappij.

Jeugd en Jongerenwerk Beekdaelen op locaties

Het jeugd – en jongerenwerk van het CMWW biedt een scala aan mogelijkheden. Je kunt met je persoonlijke vragen of verhaal terecht bij één van onze jongerenwerkers. Of het nu gaat over thuis, school, je vrienden of vriendinnen of je talenten en je toekomst. Het maakt niet uit. Wij luisteren naar jouw verhaal en zijn benieuwd naar jouw ideeën en suggesties.

Door het hele jaar heen organiseren de jongerenwerkers activiteiten. Hieraan kun je elke week of maand meedoen op de accommodatie in jouw wijk (zoals een disco, sporten, gamen, graffiti etc.), of je gaat mee met superleuke activiteiten samen met leeftijdsgenoten (zoals paintball, pretpark, Snowworld etc.).

In de zomervakantie is er voor de jeugd van 8 tot en met 15 jaar het jaarlijkse zomervakantiewerk. De zomervakantie wordt een stuk leuker met bijv. een spannende dropping, een dagje Walibi of Aquamundo, een heerlijke barbecue en een afsluitend feest. Dus zorg dat je erbij bent!

Locatie: Jeugdhonk Schinveld Basement

Kloosterlaan 9 Schinveld

Activiteit / Dienst Contactpersoon Telefoon Info
Jeugd en jongeren
activiteiten
Frits Hartgerink en Roy Biesmans : 06-54103228 of 088-4552590 . Dinsdag 15.00 – 21.00 uur. JJW
. Woensdag 13.00 – 17.00 uur Basement Active
. Donderdag 15.00 – 21.00 uur JJW
Passend Onderwijs
Onderbanken
Frits Hartgerink en Roy Biesmans : 06-54103228 of 088-4552590 . Dinsdag en donderdag van 13.00 -15.00 uur

Locatie: Jeugdhonk Jabeek

Gaatstraat 1 Jabeek

Activiteit / Dienst Contactpersoon TelefoonInfo
Jeugd en jongeren werk
Jabeek
Frits Hartgerink
en Roy Biesmans
06-54103228 Iedere Vrijdag van 19.00 -21.30 uur
Kijk voor de meest actuele informatie op Facebook https://www.facebook.com/werk.dejong.3

Locatie: Jeugdhonk Merkelbeek

Clemensweg 1, 6447 AZ Merkelbeek

Activiteit / Dienst Contactpersoon Telefoon Info
Jeugd en JongerenwerkFrits Hartgerink06-54103228Iedere vrijdag van 19.00 – 21.30 uur
Kijk voor de meest actuele informatie op Facebook https://www.facebook.com/werk.dejong.3

Ambulant Jongerenwerk

De jongerenwerkers zijn niet alleen in de verschillende jongerencentra oftewel jeugdhonken te vinden maar gaan ook de straat op om jongeren in hun eigen leefomgeving op te zoeken.

De ambulante jongerenwerkers zijn actief in de voormalige kernen van Onderbanken. Het accent ligt op de kernen/wijken waar veel jongeren bij elkaar komen.

Er wordt contact gelegd met deze groepen: wat is hun verhaal, waar liggen hun wensen en mogelijkheden. Niet alleen om overlast van jongeren te voorkomen of beperken, maar ook om jongeren een duwtje in de rug te geven wat betreft het zien van eigen vaardigheden en kansen. 

De ambulant jongerenwerkers hebben een signalerende taak en kunnen jongeren, als zij willen, doorverwijzen naar hulpverlening en andere instanties. Verder worden in samenspraak en samenwerking met de jongeren activiteiten opgezet en uitgevoerd. ook is het een taak van de jongerenwerker om jongeren naar de verschillende jongerencentra en naar de (sport)verenigingen in de wijk toe te leiden.

Medewerker

Frits Hartgerink

Medewerker

Roy Biesmans

PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs is een actieve maatwerkplek voor leerlingen uit groep 7 en groep 8.

Tijdens de lesuren word een groep van 8 leerlingen twee maal per week uit de klas gehaald en meegenomen naar jeugdhonk the basement alwaar het passend onderwijs plaatsvind.

Dit zijn leerlingen, aangedragen door de intern begeleider van school die, om wat voor reden dan ook,  moeite hebben met het dagelijks programma op school.

Vaak heeft de leerling een laag zelfbeeld omdat hij constant tegen zijn eigen tekortkomingen en beperkingen aan loopt. Hierdoor is de leerling moeilijk te motiveren, regelmatig ziek of kan hij ongewenst gedrag vertonen in de klas.

Door de nadruk te leggen op zijn eigen kunnen en daardoor de leerling in zijn eigen kracht te zetten, zien we dan ook duidelijke verbetering in de klas. Het kind komt weer met plezier naar school, een positieve verandering in gedrag is zichtbaar en daardoor ook betere schoolresultaten.

De jongerenwerker organiseert binnen het passend onderwijs diverse activiteiten, afgestemd op de vraag en mogelijkheden van de leerling die aansluiten bij zijn belevingswereld.

Hierbij moet gedacht worden aan creatieve activiteiten, in een spelvorm gegoten leer activiteiten, koken en bakken, een eigen kruidentuin onderhouden. Maar ook uitstapjes naar bijvoorbeeld de brandweer of een zorginstelling zijn geen uitzondering.

De groep bestaat uit maximaal acht leerlingen. Naast het groepswerk is hierdoor ook ruimte voor het individu.

Locatie: Jeugdhonk Schinveld en Basis school Schinveld

Contactpersoon:  Frits Hartgerink  06-54103228

Uitgelicht in het jaarverslag 2018
ZELFVERTROUWEN, TOEKOMSTPERSPECTIEF EN CREATIVITEIT DANKZIJ PASSEND ONDERWIJS

Van accommodatiegericht jeugd- en jongerenwerk is onze aandacht verschoven naar ondersteuning bij het passend onderwijs. CMWW werkt op verzoek van de gemeente samen met Basisschool Schinveld aan een uitgebreid maatwerkaanbod voor leerlingen die een gerichte aanpak nodig hebben.

Dit maatwerk richt zich op het didactische aspect, op de sociaal-emotionele ontwikkeling en op persoonlijkheidskenmerken. Maatwerkplek Basisschool Schinveld bestaat uit drie profielen:

  • maatwerkplek didactisch; gericht op leren en ondersteund door bestuursbureau Movare,
  • maatwerkplek pedagogisch; gericht op gedrag en ondersteund door Fontys Pedagogiek Sittard,
  • maatwerkplek creatief; gericht op doen en ondersteund door CMWW en gemeente.

CMWW neemt passend onderwijs bijzonder serieus. Ron van Wessel (intern begeleider en leerkracht groep 8 Basisschool Schinveld) en Frits Hartgerink (jongerenwerker CMWW) waren in 2018 de kartrekkers, net als in het voorgaande jaar. Met succes, kunnen we wel zeggen. In twee jaar passend onderwijs hebben 8 leerlingen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het reguliere onderwijs de reguliere basisschool afgemaakt. “We kunnen niet alle kinderen helpen, maar als ze toch naar een andere school moeten, hebben we in ieder geval alles geprobeerd.”

In 2018 werkten Frits en Ron met 8 kinderen die extra aandacht nodig hadden. “Dat je niet goed bent in taal, je niet lang kunt concentreren, of moeite hebt met het schoolsysteem moet niet tot frustratie leiden”, vindt Frits. “Ieder kind heeft recht om zich op zijn eigen tempo en eigen manier te ontwikkelen. Komen ze bij passend onderwijs, dan maakt moeten plaats voor mogen.” “Ik merkte dat veel kinderen meer ruimte nodig hadden om zichzelf te kunnen zijn, zonder steeds te botsen met het verplichte leerproces en de dingen waar ze niet goed in zijn”, vertelt Ron. “Ik vind lesgeven leuk, maar ik wilde meer betekenen voor kinderen die hulp nodig hebben. Over hoe die hulp eruit moest zien, had ik uitgesproken ideeën. Daarom ben ik intern begeleider geworden.” Toen de Wet passend onderwijs werd ingevoerd, schreef Ron een plan om die wet toe te passen. Dat plan werd goedgekeurd door de overkoepelende onderwijsinstelling Movare.

Kritisch meedenken

Frits en Ron krijgen veel ruimte van de directrice van Basisschool Schinveld. Ron: “Ze is heel erg betrokken en de lijnen zijn kort. Soms is ze kritisch over wat de meerwaarde van iets is, maar dat vinden we alleen maar fi jn. Die discussies houden ons scherp.” Ook zijn er een aantal stagiaires werkzaam bij het passend onderwijs die leuke ideeën hebben of juist kritisch kunnen meedenken met de invulling van het programma.

1. Maatwerkplek didactisch

Met de maatwerkplek didactisch besteedt de basisschool aandacht aan de leerstof waar kinderen moeite mee hebben. Kinderen krijgen zogenaamde ‘onthoudkaarten’ van de maatwerkplekleerkracht. Daarop staan opdrachten waarmee ze in de klas zelfstandig aan de slag gaan. Zijn ze klaar, dan krijgen ze nieuwe instructies. Elaborerend leren wordt dit ook wel genoemd. Ron: “We hadden een heel stil meisje in de klas. Ze kon niet rekenen en zodra er sommen gemaakt moesten worden, zag je haar verdrietig worden. Nu ze op haar eigen niveau kan rekenen, rent ze vrolijk naar de les.”

2. Maatwerkplek pedagogisch

Basisschool Schinveld heeft voor de maatwerkplek pedagogisch veel contact met pedagogiekstudenten van Fontys Hogeschool Sittard. Daar komen ook de stagiaires vandaan die gesprekken met leerkrachten en leerlingen voeren, plannen opstellen en trainingen bedenken. Zo kwam er onder andere een faalangst reductie training en een aanpak voor concentratieproblemen. Ron: “Ouders zijn hier heel enthousiast over en zeggen bijvoorbeeld ‘mijn dochter heeft eindelijk handvaten’ of ‘ik zie een heel andere zoon’. Maar het mooiste voor de leerlingen is dat ze op dinsdag en donderdag naar het passend onderwijs gaan. Frits is een begrip, het liefst wil iedereen naar Frits.”

3. Maatwerkplek creatief

Voor de maatwerkplek creatief zijn criteria opgesteld waar kinderen aan moeten voldoen voor ze er naartoe mogen. De plaatsen zijn beperkt en het is belangrijk de juiste doelgroep te helpen. “Door deze maatwerkplek gaan kinderen minder gefrustreerd naar school. Hier gebruiken ze hun energie voor dingen die ze leuk vinden. Hier wordt gerend, is ruimte voor wat fun en wordt veel gelachen”, vertelt Frits. “Ik hoef vooraf niet te weten welke problemen of diagnose de jongeren hebben, want ik wil voorkomen dat ik al op een bepaalde manier naar ze kijk. Ik behandel iedereen gelijk en al doende wijst het zich wel uit wat het beste werkt. En soms gaat er iets niet helemaal volgens plan, maar dat is dan ook weer humor. Zoals die keer dat het brandalarm afging toen ik de kinderen liet koken.”

Trots

Frits: “Kinderen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met school, raken in een volle klas snel gefrustreerd. Soms gaan ze dan stoer doen of ze gaan ander vervelend gedrag vertonen. Als zo’n leerling bij ons komt, gaan we op een speelse manier aan het werk. Zo voelt het niet als moeten. De kinderen hebben soms niet eens in de gaten hoe veel ze hier leren. We doen bijvoorbeeld spelletjes waarbij ze moeten rekenen en informatie moeten opzoeken. Voor de onthulling van Prins Carnaval hadden we een grote televisie geknutseld waar de prins en prinses uitkwamen. De kinderen waren super trots.”

Succeservaring

Vaak komen de kinderen zelf met ideeën. De groep wilde iets doen voor een goed doel. Ze kozen voor de tweedehandswinkel waar mensen met weinig inkomen gratis kleding mochten afhalen. Frits: “Dat plan hebben ze helemaal uitgewerkt. Ze hebben folders gemaakt en rondgebracht, social media ingezet, mensen aangesproken om kleding te komen brengen en kleding opgehaald bij mensen die het zelf niet konden brengen. Het was echt een succeservaring voor de kinderen die een boost gaf aan hun zelfvertrouwen. Ik moest ze wel uitleggen dat we er niet bij konden zijn op de dag dat mensen de kleding bij de tweedehandswinkel gingen halen, omdat die mensen zich daar ongemakkelijk bij kunnen voelen. Dat snapten ze wel.” Ron: “Samenwerken en communiceren vinden kinderen vaak moeilijk. Daar leren ze juist heel veel over bij het passend onderwijs. Kwaliteiten zoals dingen plannen en met elkaar overleggen, kunnen ze de rest van hun leven goed gebruiken.” Frits: “Aan het begin van het schooljaar hoor ik vooral ‘kan ik niet’, ‘wil ik niet’, ‘ga ik niet doen’. Daar moet ik even doorheen prikken en dan slaat het om. Het was bijvoorbeeld een goede zet om ‘mijn’ kinderen een speurtocht te laten uitzetten voor de andere basisschoolleerlingen.”

Hoogtepunt

Dat de kinderen aan statushouders gingen uitleggen hoe Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar in Nederland worden gevierd, was een hoogtepunt. De wethouder was ook uitgenodigd voor de feestelijke avond en de kinderen voelden zich vereerd. “Eerst kwamen ze met de ruigste ideeën”, lacht Frits. “Bijvoorbeeld dat ze vuurwerk wilden afsteken. Gelukkig kwamen daarna de meer realistische ideeën. Eén jongen vond het echt doodeng om iets te vertellen. Toen bedachten we dat hij een kerstboom zou optuigen, terwijl een ander uitleg gaf over Kerst. Zo was hij er toch bij betrokken.” Dat de kinderen vaak eerst stoer doen, maar daarna realistischer en genuanceerder gaan denken, bleek ook tijdens de uitstapjes langs diverse werkplekken die Frits met ze maakte. “We gingen bijvoorbeeld naar Op de Bies, een instelling voor verstandelijk beperkten in Landgraaf. Eerst maakten ze daar flauwekul over: ‘we gaan naar de gekken’, maar al snel gingen ze zich serieus voorbereiden. Ze moesten vooraf vragen bedenken en daar zaten echt goede vragen bij, bijvoorbeeld of de bewoners zelf mogen weten wat ze op hun brood doen.”

Mogelijkheden

De kinderen bezochten ook lokale ondernemers, zoals de houthandel en de leverancier van isolatiemateriaal. Ron: “We vinden het belangrijk om de middenstand erbij te betrekken. De kinderen krijgen overal een rondleiding waarmee ze hun horizon verbreden. Ze zien ineens allerlei mogelijkheden voor hun toekomst. Ze ontdekken dat mensen die met hun handen werken hard nodig zijn en dat je ook succes kunt hebben zonder hogeschool of universiteit.”

Jongerenwerk

Omdat Frits ook in het jongerenwerk actief is, met als standplaats het CMWW-jeugdhonk The Basement om de hoek van de school, is het heel normaal dat hij regelmatig op school is. Bovendien assisteert hij af en toe in de klassen, zoals bij het verkeersexamen, of als er een boswandeling op het programma staat. “Ik vind het belangrijk dat iedereen me weet te vinden en me ook gewoon aanspreekt. Niet alleen de kinderen maar ook de ouders. Ik ben altijd bereikbaar en het moet voor iedereen volkomen normaal zijn om me te bellen of mij aan te spreken in het voorbijgaan.” In de groepen 6, 7 en 8 vertelt Frits over The Basement, waar jaarlijks steeds meer jongeren komen ‘chillen’. “Sommige kinderen willen na school even met rust worden gelaten en ploffen bij The Basement op de bank. Ook dat is prima.”

“BIJ HET PASSEND ONDERWIJS MAAKT MOETEN PLAATS VOOR MOGEN ”