Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Ouderbrief ouders kinderopvang

Ouderbrief ouders kinderopvang

Gezien de recente media-aandacht zijn er veel vragen over mazelen. In dit bericht leest u
meer over de mazelenvaccinatie. Op dit moment zijn er zorgen over de lage vaccinatiegraad in
Nederland. Kinderziektes kunnen zich makkelijker en sneller verspreiden. In Zuid-Limburg
komt mazelen nu nog niet voor. Deze situatie kan wel snel veranderen. Dit geldt ook voor
andere kinderziektes. Laat je dus alsnog vaccineren!


Is uw kind niet gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma?

In Nederland worden alle kinderen op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar uitgenodigd voor
een vaccinatie tegen mazelen (BMR).
Heeft uw kind deze vaccinatie niet gehad? Alsnog vaccineren is mogelijk. Hiervoor kunt u
terecht bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Zuid Limburg (088-880 5044).
Heeft u vragen of zorgen en twijfels over deze BMR-vaccinatie? Ook dan kunt hier u terecht.
Wij gaan graag hierover met u in gesprek.

Kunt u uw baby eerder laten vaccineren tegen mazelen nu er in Nederland mazelen voorkomt?

Nee, dat kan niet. Het moment waarop je baby de eerste BMR-vaccinatie krijgt, is zo gekozen
zodat je kind zo goed en zo lang mogelijk beschermd is. In het verleden kregen kinderen bij
grote uitbraken soms wel eerder hun mazelenvaccinatie. Op dit moment (voorjaar 2024) is er
geen grote uitbraak. De kans dat je in contact komt met het mazelenvirus is op dit moment
klein.


Voor algemene actuele informatie over de mazelen en wat u kunt doen als u denkt dat uw
kind besmet is: zie de websites van de GGD Zuid Limburg en het RIVM.