Spring naar content

Diensten voor Senioren Ouderen

De diensten voor senioren op een rij:

Een overzicht van de dienstenpagina’s voor senioren en ouderen.

Maaltijd Service Tafeltje Dek-Je?

Tafeltje Dek-Je Eten thuis bezorgd

Samen Eten, op locatie

Ontmoeting en inloop?

CMWW heeft een breed en gevarieerd aanbod van ontmoetingsactiviteiten.

Wijk Belbus 55+?

CMWW verzorgt in Brunssum Beekdaelen en Landgraaf wijk belbus vervoer.

Seniorweb Computer les

cursussen tablet, systeem I-Pad en/of Android

Seniorweb Computer les

cursussen tablet, systeem I-Pad en/of Android

Energie Surplus

Brunssum

Energie Surplus is een nieuw project binnen CMWW dat zich richt op de exploderende energieprijzen en de energietransitie.

Komt u voor:

Welzijns – Activiteiten in Beekdaelen?

CMWW “staat voor zelfredzaamheid en burgerkracht”.

Welbevinden voorkomt Zorg CMWW stimuleert inwoners van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving.

APK – keuring voor Rollators

Onderzoek heeft uitgewezen dat veel rollators niet veilig zijn.

.

Personen Alarmering?

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij hulp van buitenaf noodzakelijk is.

Belasting dienst CMWW / Belasting Team?

Jaarlijks bieden vrijwilligers bij CMWW ouderen (55+) hulp bij hun belastingaangifte.

Cliënt-ondersteuning?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van voorzieningen bij (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk en inkomen?