Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Training VVE Thuis

Training VVE Thuis

Pedagogisch medewerkers Peuteropvang PLUK en KOP geslaagd voor de training VVE Thuis

Pedagogisch medewerkers Peuteropvang PLUK en KOP geslaagd voor de training VVE Thuis.

‘VVE Thuis’ is een gezinsgericht vve-programma voor ouders met kinderen tussen de 3 en 6 jaar die meedoen aan een vve-programma op een kindercentrum, peuterspeelzaal, voorschool of in groep 1 en 2. De interventie bestaat uit themaboekjes met elk acht activiteiten om thuis met het kind te doen en heeft als doel het vergroten van de onderwijskansen van het kind. Dit doel wordt behaald middels het bevorderen van de vaardigheden van de ouders.

Bij ieder thema op de speelzaal of school is er een themaboekje van VVE Thuis met de activiteiten die de ouders thuis met hun kind doen. Per thema wordt een ouderbijeenkomst op de vve-instelling georganiseerd.

De visie behorende bij Pluk

Samen spelen en leren

Van eigenzinnige  tot eigengereide peuters. Spelen, ontdekken, leren, groeien. Voor peuters die lekker in hun vel zitten en straks klaar zijn voor de basisschool. Kleintjes vol enthousiasme en positieve aandacht op weg helpen, een steuntje in de rug geven. Met ons vertrouwde team werken we op een speelse manier aan ontwikkeling, met liefde.

PLUK de dag

Wij zijn Peuteropvang PLUK. Met negen locaties in Brunssum en Beekdaelen zijn we altijd dichtbij. En dat is precies waar we willen staan: dichtbij de peuter die een eerste stap zet buiten de omgeving van het gezin. Dichtbij het kind dat brabbelt en babbelt, spelt en telt, hapt en prakt, speelt en deelt, springt en zingt. Een Plukker heeft een streepje voor.

Spelen en leren

We begeleiden door spelenderwijs met thema’s aan de slag te gaan. De seizoenen en feestdagen als rode draad om te leren, de bouwhoek, het keukentje of de knutselplek om de wereld met je fantasie te ontdekken. Met aandacht voor gezonde voeding en beweging, voor basisvaardigheden zoals jasje aandoen, tasje omdoen, groeten en afscheid nemen maar ook voor het ontwikkelen van een sociale identiteit. Vriendjes leren kennen, samen delen en spelen. Deze eerste contacten en ervaringen zijn zo belangrijk voor een kind. Bovendien ontlasten we de ouders en verzorgers zodat zij ook goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ze zeggen niet voor niets: ‘it takes a village to raise a child’. Zo leggen we samen de basis voor een mooie toekomst.

PLUK de vruchten

De medewerkers van onze negen vestigingen staan voor één doel: samen spelen en leren. Ontdekken en groeien om zo de overstap naar groep 1 van de basisschool gemakkelijk maken. Voor elke peuter, want ieder kind verdient gelijke kansen om te starten in de basisschool. Met onze peuteropvang en Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken we dan ook nauw samen met de lokale basisschool.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wil je je kind een goede start geven? Extra voorbereiding en aandacht voordat je kleintje de grote basisschool binnenstapt? Dan is voor- en vroegschoolse educatie ideaal voor elk kind om spelenderwijs allerlei vaardigheden aan te leren. Woorden, getallen, kleuren en vormen gaan meer spreken. Het samen spelen helpt je kleintje om de Nederlandse taal beter te begrijpen.

Een sprong vooruit

VVE is ook zeker bedoeld voor peuters die een risico op onderwijsachterstand hebben en extra begeleiding kunnen gebruiken. Consultatiebureaus geven kinderen die hiervoor in aanmerking komen een zogeheten VVE-indicatie waarmee ze kunnen meedoen aan het VVE-programma in de peuter- of basisschoolgroep. PLUK zoekt proactief contact met deze groep om ook deze kleintjes alle kansen te bieden op een voorsprong. Er is preventief veel mogelijk. En dat start met een goede samenwerking met de ouders. We observeren en signaleren als we problemen zien in de ontwikkeling, kunnen aansturen op extra aandacht door het doorverwijzen naar de juiste partijen. Zo doen we er alles aan om elk kind goed voorbereid aan groep 1 over te dragen.

Onze PLUK plekken

PLUK de dag. We zijn allemaal uniek maar ook allemaal één. Samen kunnen we vol vertrouwen groeien en bloeien. In een warme, vertrouwde omgeving die veilig voelt. Met deskundige begeleiding die een positieve kijk op het leven heeft. Met elkaar, ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers. Zo kunnen we samen het beste uit elke dag halen, met plezier.

Pimpeloentje – Pluk Brunssum Oost

’t Pieëpelke Bingelrade – Pluk Bingelrade Beekdaelen

De Kruimeldoos – Pluk Schinveld Beekdaelen

’t Hummelhutje – Pluk Brunssum West

Pukkio – Pluk Brunssum Noord

’t Pieëpelke Merkelbeek – Pluk Merkelbeek Beekdaelen

De Paddenstoel – Pluk Brunssum Zuid

Pinokkio – Pluk Brunssum Centrum

Bij de handjes – Pluk Brunssum Centrum

Over PLUK

Peuteropvang PLUK is onderdeel van Stichting CMWW, Maatschappelijk werk, Welzijnswerk en Peuteropvang. Deze non-profit organisatie heeft haar roots in de gemeente Brunssum en Beekdaelen.

PLUK staat voor Peuteropvang en Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) en is met al haar negen locaties gevestigd in een basisschool, voor een veilige en vertrouwde voorbereiding op de basisschool.

Onze 30 medewerkers zijn pedagogisch geschoold en voldoen aan alle wettelijke eisen. Samen vormen wij een enthousiast team met op elke locatie vaste gezichten: voor structuur en een optimale vertrouwensband met kinderen en ouders.