Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Samenkracht

Samenkracht

Samenkracht

Het netwerk voor WMO aanbod in Brunssum

PERSBERICHT

Gemeentelijke gunning aan SamenKracht realiseert structurele en duurzame transformatie in Brunssumse Wmo.

Gemeente Brunssum gunt SamenKracht een contract van drie jaar, met vier keer de mogelijkheid tot verlenging met steeds een periode van één jaar. Dit is de uitkomst van het aanbestedingstraject voor de gemeentelijke zorg onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). SamenKracht omvat vijf zorgorganisaties – LEVANTOgroep, Radar, SGL, Cicero Zorggroep, MeanderGroep – in samenwerking met Gemeente Brunssum en Welzijnswerk (CMWW). Per 1 januari wordt deze samenwerking voortgezet in een samenwerkingsverband.

Vertrouwde gezichten blijven
De organisaties die SamenKracht vormen, hebben de afgelopen jaren al samen Wmo ondersteuning verzorgd in Brunssum. Voor cliënten verandert er niets. De vertrouwde partijen blijven, in een nieuw jasje, kwalitatief goede ondersteuning bieden. Zo dicht mogelijk bij huis.

Snel geholpen bij iedere hulpvraag

Brunssumse (jong)volwassenen en ouderen die een beroep op Wmo ondersteuning doen, krijgen bij SamenKracht snel hulp op maat. Een enkelvoudige hulpvraag óf meervoudige, complexe multiproblematiek? Alle hulpvragen voortkomend uit somatische, verstandelijke, psychiatrische en psychogeriatrische aandoeningen/beperkingen worden door SamenKracht opgepakt. De samenwerkende partners ontsluiten ook hun brede netwerk waarmee zorg en ondersteuning in Brunssum verder versterkt en compleet kan worden.

De nauwe samenwerking tussen alle zorgverleners, gemeente en Welzijnswerk in SamenKracht voorziet in alle vormen van Wmo begeleiding: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbestedingsactiviteiten, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en regievoering. Bovendien zorgt het gezamenlijk aanpakken van al deze maatschappelijk hulp ervoor dat de juiste ondersteuning sneller op de juiste plek is.

Een aanpak op maat
Gekeken wordt naar wat iemand kan en wil en vervolgens naar wat iemand nodig heeft. ‘Wat is belangrijk voor jou?’ in plaats van ‘Wat is er aan de hand met jou?’ Dat doet SamenKracht met vaste gezichten, het betrekken van familie en verwanten en de inzet van gecombineerde kennis en kunde.

Prettig wonen in Brunssum
Brunssum, waar het prettig is om te wonen en te werken, waar mensen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving. Waar de benodigde ondersteuning op de persoon/situatie afgestemd is en zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden. Waar een naadloze keten van informele en formele ondersteuning is, waarin iedereen naar vermogen meedoet, veerkrachtig is en – voor zover mogelijk- zelf regie voert over eigen welbevinden. Dát is waar SamenKracht naartoe werkt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmamanager Esmé Kock.
T 06 – 50281735,  E esme.kock@levantogroep.nl