Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Grib groeien in Beekdaelen

Grib groeien in Beekdaelen

Aanbod maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen per 1 juli 2021 verder onder de naam ‘Grib’: Groeien in Beekdaelen

In Beekdaelen zijn drie organisaties voor maatschappelijke dienstverlening werkzaam: CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke Dienstverlening. Zij hebben de afgelopen twee jaar in nauw overleg met elkaar en met de gemeente, de nodige stappen gezet om te komen tot een uniforme (gelijke) maatschappelijke dienstverlening binnen Beekdaelen. Per 1 juli 2021 wordt deze dienstverlening aangeboden onder een nieuw en gezamenlijk label: Grib, Groeien in Beekdaelen.

Bij maatschappelijke dienstverlening kunt u denken aan bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk. Door de fusie tot gemeente Beekdaelen diende, conform de wet Ahri, de maatschappelijke dienstverlening binnen Beekdaelen gelijkvormig gemaakt te worden. Inwoners moeten immers gebruik kunnen maken van dezelfde diensten, ongeacht waar ze wonen binnen de gemeente. CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke Dienstverlening hadden op dat moment onderling al de intentie uitgesproken om een integraal aanbod te vormen. Zij hebben deze handschoen dan ook voortvarend en met succes opgepakt. Er ligt inmiddels een stevig fundament voor een uniforme maatschappelijke dienstverlening binnen Beekdaelen.

Een uniform beleid voor de maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen

Geen fusies, maar een intensieve samenwerking. Samen voor de gemeenschap van Beekdaelen. Je zou het kunnen benoemen als mooie managementwoorden, maar wat betekent deze samenwerking dan concreet voor burgers van Beekdaelen? Heel veel en zeer weinig. De burgers zullen zeer weinig last ervaren, dat staat voorop. Eigenlijk geen enkele last. De verschillende organisaties hebben samen een team gevormd dat actief zal zijn in Beekdaelen. Burgers merken weinig tot niets van zogenaamde organisatiegrenzen en zullen ervaren dat een breed interdisciplinair team gereed staat voor het welzijnswerk in Beekdaelen. Het woord samen staat centraal. Samenwerken zodat op de diverse kernen binnen Beekdaelen gewerkt kan worden. Daarmee wordt het brede pallet aan mogelijkheden en kennis beschikbaar voor de gehele gemeente Beekdaelen.

Eigen naam en logo voor gezamenlijk aanbod

De maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelenwordt ‘achter de schermen’ weliswaar uitgevoerd door de drie organisaties, maar het aanbod aan maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen wordt per 1 juli 2021 aangeboden onder één herkenbaar en gezamenlijk label.

Ten grondslag aan het project ligt het stimuleren van zelfredzaamheid ofwel het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. ‘Grip’ krijgen op je leven en je eigen toekomst vormgeven is een groot onderdeel hiervan. Grib wordt in dit kader met een -b geschreven daar het tevens ook een referentie betreft naar ‘Groeien in Beekdaelen’. Door het bundelen van eigen kracht, groepskracht en buurtkracht realiseren we persoonlijke groei bij de bewoners, binnen gezinnen en in de wijk.