Spring naar content

Peuteropvang

Pluk Brunssum Centrum

Home Onze diensten Peuteropvang Pluk Brunssum Centrum

Pluk Brunssum Centrum

De peuterspeelzalen OllekeBolleke en De Hummelhoek zijn met ingang van het schooljaar 2016/2017 als één peuterspeelzaal in de Brede School Centrum gestart onder de naam Bij De Handjes en hebben vanaf 1 maart 2022 de naam Pluk Brunssum Centrum.

Samen staan wij sterk

Per dagdeel is er plaats voor 32 kinderen verdeeld over twee groepen. De peuters worden per groep begeleid door vier gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Enkele ochtenden in de week komen onze vaste vrijwilligers ons ondersteunen. Verder ontmoet u regelmatig stagiaires.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wil je je kind een goede start geven? Extra voorbereiding en aandacht voordat je kleintje de grote basisschool binnenstapt? Dan is voor- en vroegschoolse educatie ideaal voor elk kind om spelenderwijs allerlei vaardigheden aan te leren.

PLUK Centrum werkt vanuit de VVE-methode Speelplezier.

Het hoofddoel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan, door stimulering van de spel- en taalontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele, motorische en reken-wiskundeontwikkeling.

Ieder kind is bij ons welkom, ongeacht achtergrond of cultuur. Wij bieden de kinderen een vertrouwde omgeving en sfeer, waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Alle peuters en ouders worden welkom geheten bij aankomst in de peuterspeelzaal. Elke leidster is mentor van een aantal peuters. Door de inzet van mentoren kunnen we uw peuter optimaal volgen in zijn of haar ontwikkeling. De peuters krijgen veel individuele aandacht in onze peuterspeelzaal.

Wij herkennen en erkennen de uniciteit van elke peuter.

Samenwerken met ouders
We vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Wij zijn gedurende maximaal twee jaar uw partner in de begeleiding van de peuter.

U peuter nu inschrijven:

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

Informatie

 • Prins Bernhardstraat 40A
  6441 AL brunssum
 • 06-21668523
 • brunssumcentrum@pluk-peuteropvang.nl
  • maandag : 8.30 -12.30 u
  • dinsdag : 8.30 -12.30 u
  • woensdag : 8.30 -12.30 u
  • donderdag : 8.30 -12.30 u
  • vrijdag: 8.30 -12.30 u
 • LRK 267236931