Spring naar content

De maatschappij verandert………

CMWW verandert mee, ook de Peuteropvang is volop in beweging en draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van peuters in een veilige en gezonde omgeving.

Zorgeloos speelplezier én de beste kansen voor alle peuters

Voorbereiding op de basisschool

Als je kind 2 jaar is geworden, mag hij of zij naar de peuteropvang. De eerste keer kan het best even spannend zijn (ook voor de ouders!), maar de meeste kinderen vinden het al snel ontzettend leuk. Alle peuteropvanglocaties van CMWW hanteren de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE zorgt voor speel- en leerplezier en bereidt kinderen van 2 tot 4 jaar op een leuke en leerzame manier voor op de basisschool.

In de peuteropvang van CMWW verloopt de overgang naar de kleuterklas extra soepel, want de peuteropvang is gevestigd in of vlakbij de basisschool. Peuteropvang en basisschool vormen een goed koppel dat soepel samenwerkt en vaak dezelfde thema’s behandelt. Ook doen peuters en kleuters regelmatig mee aan dezelfde activiteiten, zoals de jaarstart en de sportdag.

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt de ontwikkeling van peuters (voorschool) en kleuters (vroegschool) spelenderwijs extra gestimuleerd. In de peuteropvang is jouw kind samen met de groepsgenootjes en de pedagogisch medewerkers bezig met taal, rekenen, lichamelijke en sociale ontwikkeling. Spelen en leren gaan hand in hand. Het belangrijkst is dat kinderen plezier hebben, dat ze vertrouwen hebben in elkaar en in de leiding en dat ze zich veilig voelen.

Bij ons maakt ieder kind zijn wereld groter, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Met de werkwijze van VVE:

  • raakt je kind op een speelse en creatieve manier vertrouwd met nieuwe woorden en onderwerpen,
  • geniet je kind van motorische spelletjes en kleine denkoefeningen,
  • groeit het plezier, het zelfvertrouwen en de assertiviteit van je kind,
  • zie en hoor je regelmatig wat je kind leert en hoe zijn persoonlijkheid zich ontwikkelt,
  • maakt je kind een goede start op de basisschool.

Samen met de ouders

Het intake- of plaatsingsgesprek bij de peuteropvang is een belangrijk startpunt. Hierin bespreken we de thuissituatie van je kind en jouw wensen en verwachtingen. Zo kunnen we ons aanbod zo goed mogelijk op je kind afstemmen. Wij vinden partnerschap met ouders heel belangrijk en plannen daarom regelmatig een gesprek. Niet alleen over de ontwikkeling van je kind, maar ook om te luisteren naar je vragen en ideeën. Bij alle locaties is bovendien een oudercommissie actief. De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar en denkt mee over ons beleid en de invulling van activiteiten.  

Doorgaande ontwikkelingslijn & warme overdracht

Een doorgaande lijn voor kinderen van de voorschool naar groep 1 draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. We zorgen altijd voor een ‘warme overdracht’ waarbij de  overdrachtspapieren worden aangevuld met een uitgebreid gesprek tussen ouders, pedagogisch medewerkers en docenten van groep 1.  

De VVE-koppels:

Beekdaelen

Bingelrade: ’t Pieëpelke & Basisschool De Zeveneik

Merkelbeek: ’t Pieëpelke & Basisschool Sint Jozef

Schinveld: De Kruimeldoos & Basisschool Schinveld

Brunssum

Pinokkio  & Basisschool De Caleidoscoop

Pukkio & Basisschool Titus Brandsma

Pimpeloentje & Basisschool Meander

De Paddenstoel & Basisschool Langeberg

Bij De Handjes & Basisscholen Trampoline en de Opstap

’t Hummelhutje & Basisscholen Fransiscus en De Vlindertuin

————————————————————————————————————————————-

Klachten, gedragscode en vertrouwenspersoon

Gedragscode, klacht en geschil

CMWW verwacht van haar medewerkers dat zij serieus in gaan op klachten en waar mogelijk samen met de ‘klager’ naar oplossingen zoeken. Dat moet een open gesprek zijn, waarbij de ‘beklaagde’ niet bij voorbaat een verdedigende houding aanneemt,  maar goed luistert en ingaat op hetgeen de ‘klager’ inhoudelijk aangeeft.  De ‘klager’ moet zich met respect behandeld voelen. Meestal is zo’n persoonlijk gesprek voldoende om de kou uit de lucht te halen.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan is een gesprek tussen de ‘klager’ en de direct leidinggevende van de ‘beklaagde’ een volgende natuurlijke stap.

Maar mocht de cliënt, de medewerker of de vrijwilliger die een klacht heeft, met de uitkomst van dit overleg geen genoegen nemen, dan staat het hem/haar  vrij een officiële klacht in te dienen. Er zijn daarvoor verschillende wegen:

De Klachtencommissie van CMWW
De Provinciale Klachtencommissie Welzijnswerk
De landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

Naleving van de gedragscode                 

Heeft  U een klacht  over het niet naleven van deze gedragscode  vragen wij U dit altijd aan ons te melden . Bij melding van ongewenst gedrag kunt u desgewenst  een vertrouwenspersoon inschakelen. Deze vertrouwenspersoon kan u ondersteunen en adviseren over een mogelijke aanpak naar een goede oplossing

Vertrouwenspersoon

CMWW kent een interne (maakt deel uit van de organisatie) en een externe (staat buiten de organisatie) vertrouwenspersoon. U maakt zelf de keuze met wie u in gesprek wilt gaan en u ondersteunt bij het gezamenlijk oplossen van  de klacht. 

Geschillencommissie Kinderopvang

CMWW heeft per 19-1-2016 een registratieovereenkomst voor De GeschillencommissieKinderopvang en Peuterspeelzalen.
Dit betekent dat de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalengeschillen vanaf dd 1-1-2016 kan behandelen conform het toepasselijke Reglement.