Spring naar content

Ouder commissie

Peuteropvang CMWW

Marion over de oudercommissie in het jaarverslag 2018

Marion Spronck zit in de oudercommissie van Pukkio, haar zoon Youri gaat er met veel plezier naar de opvang. “Ik wilde graag betrokken zijn bij het organiseren van het peuterwerk van mijn kinderen. Mijn oudste dochter heeft ook op Pukkio gezeten. We kozen voor deze opvang omdat we daar het meeste warmte ervaarden. We voelden ons er echt welkom”.

”Tot aan de zomervakantie van 2018 bestond de oudercommissie uit 4 personen. Van drie ouders gingen de kinderen vervolgens naar de basisschool, wat betekende dat Marion tijdelijk het enige lid van de oudercommissie was. “We vinden helaas moeilijk nieuwe ouders. Mensen denken dat lid zijn van de oudercommissie veel werk is, maar dat valt eigenlijk wel mee. We kwamen in 2018 ongeveer eens per zes weken bij elkaar. Enkel de activiteit waarmee het schooljaar wordt afgesloten, vraagt wat meer tijd en organisatie.”

MEDEZEGGENSCHAP/OUDERCOMMISSIE PEUTERSPEELZALEN:

De Medezeggenschap voor het peuteropvang is ondergebracht bij de Wet Kinderopvang. De oudercommissie is een vertegenwoordiging van de ouders van een peuterspeelzaal. Een oudercommissie is in Nederland een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang en de Peuteropvang.
De oudercommissie adviseert over verschillende zaken, zoals:

  • het Pedagogisch beleid,
  • voeding/opvoeding//veiligheid en gezondheid,
  • openingstijden• spel- en ontwikkel activiteiten,
  • klachten en klachtenregeling,
  • de prijs van de opvang.

Medezeggenschap van ouders, in de vorm van adviesrecht betekent dat ouders in de peuteropvang op diverse zaken inspraak hebben. Het belangrijkste hiervan is het adviesrecht op de pedagogische kwaliteit. Een oudercommissie kan tevens partner zijn in het organiseren van activiteiten binnen de peuteropvang.M

CMWW is verplicht om vanaf 1 januari 2017 over de genoemde punten tijdig advies te vragen bij de oudercommissie. CMWW is verantwoordelijk voor het instellen van een oudercommissie en het opstellen van een oudercommissie reglement. De leden van de oudercommissie worden democratisch gekozen uit – en door de ouders. Elke oudercommissie kan zelf bepalen hoe ze haar adviestaken uitvoert. Vaak gebeurt dit in bijeenkomsten, waarin de leden met elkaar en het team/faciliterend leidinggevende onderwerpen bespreken. De oudercommissie kan ook bepaalde functies verdelen onder de oudercommissieleden, zoals voorzitter, penningmeester enen secretaris. Daarnaast zetten individuele leden zich vaak in per thema of activiteit om de nodige taken uit te voeren. De werkwijze wordt door de oudercommissie vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Denk mee over uw peuteropvang locatie !

Hier treft u het vastgestelde Reglement Oudercommissies aan van Peuteropvang CMWW, versie 2017.

Denk mee over uw peuteropvang locatie !

Hier treft u als voorbeeld een model Reglement Ouder commissie Peuteropvang

Ondersteuning: Natuurlijk ondersteunt en informeert het CMWW de oudercommissie bij de opzet, het opstellen van reglementen en alle informatie die nodig is om de samenwerking optimaal te laten slagen.

Aanmelden: In uw locatie peuteropvang hangt een poster met daarnaast de mogelijkheid om uw belangstelling aan te geven. U kunt zich ook aanmelden via de mail bij Mirte Pieper – Faciliterend teamleider  afdeling Peuterspeelzaalwerk m.Pieper@cmww.nl  of bel 088-4552500

Voor aanvullende informatie van BOINK  klik op volgende link: https://www.boink.info/home


Oudercommissies Beekdaelen

Peuteropvang Bingelrade, Merkelbeek en Schinveld.

Specifieke informatie voor OC Beekdaelen

Oudercommissies Brunssum

Peuteropvang Brunssum

Specifieke informatie voor OC Brunssum