Spring naar content

Startpagina Corona virus

Startpagina

Laatste stand van zaken 21-12-2020, mbt Corona en CMWW activiteiten.

CMWW volgt de aanwijzingen van de overheid, GGD en RIVM inzake de afgegeven richtlijnen Corona in Nederland. Zoals u wellicht begrepen heeft kunnen deze aanwijzingen per dag/uur aangepast worden, en zijn soms op meerdere manieren te interpreteren. We proberen ons op de beste manier te verhouden tot de regels, maar het belangrijkste is uw eigen gezond verstand te blijven gebruiken.

De nieuwste info op de website : Ministerie VWS
De nieuwste info op de website : RIVM
De nieuwste info over Peuteropvang op website: BOINK

Wel of niet vaccineren?

Beekdaelen #Corona hulp

Samen bieden we Corona het hoofd!!!!!!

Vraag en aanbod

We bieden met deze pagina een platform aan voor: – alle inwoners en organisaties uit Beekdaelen die vragen hebben,- inwoners die zich beschikbaar willen stellen,- organisaties die hun aanbod bekend willen maken.

Brunssum #Corona hulp

Samen bieden we Corona het hoofd!!!!!!

Vraag en aanbod

We bieden met deze pagina een platform aan voor: – alle inwoners en organisaties uit Brunssum die vragen hebben,- inwoners die zich beschikbaar willen stellen,- organisaties die hun aanbod bekend willen maken.

Peuter opvang en #Corona

Actueel nieuws Corona m.b.t de Peuteropvang.

Hier houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken m.b.t. de richtlijnen Covid 19/Corona die gelden voor de Peuteropvang.

Opvoeden en #Corona

Maatschappelijk werk / Jeugd- en Gezinswerk / Huiselijk geweld

Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms is wat hulp gewenst.

*** Bericht ivm CORONA: Wij zijn er voor jullie! Ook nu. Juist nu. ***

Actueel

JJW in Corona tijd

Onze Jongerenwerker Frits Hartgerink vertelt u over de activiteiten etc.

Actueel

Corona in begrijpelijke taal

Stichting Lezen en Schrijven bundelt corona-informatie in begrijpelijke taal

Brunssum in beweging

Er gebeuren ook leuke en mooie dingen in deze vreemde tijden

Hulpverlening en welzijn

 • CMWW is voorzichtig begonnen met het openstellen van meerdere locaties voor aangepaste activiteiten.
 • Alle individuele contacten worden nog steeds zo veel mogelijk digitaal aangeboden, daar waar een fysieke afspraak noodzakelijk blijkt wordt een afspraak gepland. Spontane inloop wordt niet geaccepteerd. Neem contact op met hoofdkantoor of locatie om de mogelijkheden te bespreken.
 • Collectieve voorzieningen zijn ook weer opgestart op verschillende locaties, op bescheiden schaal en met inachtneming van de 1, 5 meter maatregel etc.

 • Maaltijdvoorziening Tafeltje Dek Je. Bij de bestaande klanten en mensen die deelnamen aan “Samen eten“ op locatie zullen de maaltijden thuis bezorgd worden. Mensen die het niet op een andere manier geregeld krijgen kunnen zich ook nu nog melden als nieuwe klant, gekoelde maaltijden kunnen nog op thuis adressen bezorgd worden. https://www.cmww.nl/dienst/maaltijd-service
 • Advies met betrekking tot praktische vragen die door de huidige situatie opgeroepen worden kunnen gesteld worden via 088–4552500 of per mail op info@cmww.nl.
 • Hulpverlening wordt nog steeds verleend, dit gaat dan via telefonisch of mail contact en indien noodzakelijk fysiek. In crisissituaties en noodgevallen zal per geval bekeken worden welke stappen en eventueel contact noodzakelijk zijn. Contact met voorkeur via toegangsteam, 088-4552514 iedere werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur of per mail Toegangbrunssum@cmww.nl of bel naar hoofdkantoor 088–4552500 of per mail op info@cmww.nl.

Beekdaelen

Voor inwoners van de kernen Schinveld, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek geldt het volgende:

 • Hulpverlening wordt nog steeds verleend, dit gaat dan via telefonisch of mail contact. In crisissituaties en noodgevallen zal per geval bekeken worden welke stappen en eventueel contact noodzakelijk zijn. Contact met voorkeur via 088-4552590 of per mail op h.meuleners@cmww.nl . Op de locatie A ge Water 20-A, 6451 CD Schinveld bent u eventueel welkom, doch pas na een telefonisch overleg.
 • Maaltijdvoorziening Tafeltje Dek Je. Bij de bestaande klanten en mensen die deelnamen aan “Samen eten“ op locatie zullen de maaltijden thuis bezorgd worden. Mensen die het niet op een andere manier geregeld krijgen kunnen zich ook nu nog melden als nieuwe klant, gekoelde maaltijden kunnen nog op thuis adressen bezorgd worden. https://www.cmww.nl/dienst/maaltijd-service/
De belangrijkste regel die we over en weer afgesproken hebben blijft uiteraard van kracht; als u, uw kind, onze medewerker/vrijwilliger/stagiair ziekteverschijnselen heeft dan worden deze niet meer toegelaten tot onze gebouwen en activiteiten!

Wat verwachten wij van bezoekers:

Corona Virus Hoe te handelen als bezoeker van faciliteit CMWW, welzijn en peuteropvang

Voor bezoekers/kinderen/Peuters, bewoners en klanten 

Volg de instructies die u aangereikt worden bij de voordeur!

Gezien de steeds veranderende maatregelen noemen hier slechts de altijd geldende afspraken.

 • Bezoekers die last hebben van recent ontstane luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid of benauwdheid) worden in onze locaties niet toegelaten.
 • Bezoekers die koorts hebben (maximaal 37+ graden Celsius) worden in onze locaties niet toegelaten.
 • Bezoekers die recent in een risicogebied zijn geweest worden in onze locaties niet toegelaten. Ook als zij geen klachten hebben.
 • Bezoekers die in contact zijn geweest met een bewezen corona-patiënt worden in onze locaties niet toegelaten. Ook als zij geen klachten hebben.
 • Bezoekers die een hoog-risico contact zijn, bijvoorbeeld omdat ze in huis wonen met een corona-patiënt of deze verzorgen,  worden in onze locaties niet toegelaten. Ook als zij geen klachten hebben.
 • Bezoekers moeten zich houden aan de gestelde hygiënevoorschriften (handen regelmatig wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen).
 • Gebruik van mondkapje verplicht conform maatregelen overheid.

Welzijnswerk: Ralf Stoffels, 06-52875135

Peuteropvang: Mirte pieper, 06-57261986

Back Office: Irene Herfs, 06-20592110

Directie: Jan van de Venne, 06-33661904

Welke afspraken hebben we gemaakt met Personeel, vrijwilligers en stagiaires.

Corona Virus Hoe te handelen als medewerker, Stagiair en vrijwilliger CMWW

In principe geldt:

Heb je geen klachten en ben je recent niet in risicogebieden geweest, dan kan je indien nodig en gewenst naar kantoor komen.

In principe willen we medewerkers zo min mogelijk bloot stellen aan mogelijk besmettingsgevaar. Thuis werken heeft dan ook de voorkeur, indien het werk dat toestaat.

Mensen die ziek zijn, of zijn geweest komen niet eerder terug naar de werkplek dan na overleg met faciliterende teamleider[1]. Deze brengt samen in kaart wat de aard van afwezigheid was (Zelf ziek, besmetting Corona etc.) en welke redelijke termijnen daarbij te bedenken zijn. Je kunt thuis werken (tijd om de registratie etc. op orde te brengen! en je kunt telefonische cliëntcontacten plegen. Je kunt ook ingeroosterd worden voor de telefonische aanmeldingsspreekuren.

Hygiënemaatregelen:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Houdt zoveel mogelijk afstand.
 • Bij verplaatsing in de locaties gebruik je een mondkapje

Werkafspraken:

Bij ernstige beperkingen zijn alleen de locatie pr. Beatrixstraat 1a en A ge Water 20 a zijn voor cliënten opengesteld. Bij voorkeur alleen na telefonisch contact en bestemd voor nood en crisis. De andere locaties zijn wel bruikbaar als werkplek zodat we voor de mensen die in het werkgebied werkzaam zijn toch veilige plekken kunnen waarborgen. Zorg zelf voor voldoende hygiënemaatregelen op locatie, klinken, toetsenborden, telefoons etc. regelmatig schoon maken.

Als je al op locatie aan het werk bent: Blijf zoveel mogelijk op je eigen locatie werken, probeer huisbezoeken te vermijden. Verifieer vooraf bij huisbezoek of cliënt ziekteverschijnselen heeft (hoesten, verkoudheid of benauwdheid). Zo ja niet op huisbezoek, bij twijfel altijd overleg met je faciliterende teamleider of vervanger.

In principe worden alle werkafspraken buiten de deur afgezegd. Maak zoveel mogelijk gebruik van digitale middelen, facetime, WhatsApp beeldbellen etc.

Komen mensen van buitenaf naar jouw locatie voor een afspraak? Spreek bezoekers aan op de afspraken die we gemaakt hebben; Hygiënemaatregelen en wanneer moet je thuisblijven!

Indien bezoekers ziekteverschijnselen hebben dient de toegang geweigerd te worden. Bij de peuteropvang is de afspraak dat zieke kinderen, snotterig al dan niet hoesten of koorts niet toegelaten worden en indien het pas later geconstateerd wordt het kind zo spoedig mogelijk door verzorgers opgehaald wordt.

Bij twijfel en/of vragen zo snel mogelijk overleg met je faciliterende leidinggevende.

Welzijnswerk: Ralf Stoffels, 06-52875135

Peuteropvang: Mirte pieper, 06-57261986

Back Office: Irene Herfs, 06-20592110

Directie: Jan van de Venne, 06-33661904