Spring naar content

Opgroeien – Opvoeden Huiselijk Geweld

Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Wat te doen bij huiselijk geweld?

Maatschappelijk werk / Jeugd- en Gezinswerk / Huiselijk geweld

Ondersteuning bij opvoeden opgroeien en ontwikkelen

Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms is wat hulp gewenst. Het is heel normaal om vragen over opvoeden of opgroeien te hebben. Het (school)maatschappelijk werk van CMWW is er voor alle vragen, hoe klein of ingewikkeld ook.

Waar kun je als ouder terecht als je vragen of zorgen hebt?

Als je al contact hebt met één van onze professionals, neem dan contact op met diegene om je vraag of zorg over jouw thuissituatie te bespreken.

Heb je nog geen vaste contactpersoon, maar wil je wel graag met iemand in contact komen omdat je tegen moeilijkheden aanloopt binnen je gezin? Neem dan telefonisch contact op via 088-45 52500.

Of vul onderstaand formulier in:

Ik wil graag met iemand praten over opvoeden

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waar kun je terecht voor betrouwbare, algemene tips over opvoeden?
Deze informatie wordt met ouders gedeeld via www.positiefopvoeden.nl en de Positief Opvoeden Facebook pagina. 

Goede opvoedinformatie voor ouders 

  Opvoedingsvragen.nl

  Tips voor ouders/partners om de rust te bewaren!

  Hieronder de belangrijkste tips die je ouders/stellen kunt geven om spanningen, ruzies en eventueel geweld te voorkomen tussen elkaar.

  • Ga niet de hele dag in dezelfde ruimte zitten. Gun ieder een eigen plek in huis om eigen contacten te onderhouden en eigen hobby’s te bedrijven.
  • Probeer zoveel mogelijk eigen activiteiten te doen. Laat kinderen zoveel mogelijk hun eigen ritme van school en vrije tijd aanhouden.
  • Ga af en toe alleen en met de kinderen naar buiten (zolang dit nog mag) om te rennen en te spelen (met afstand van anderen uiteraard).
  • Voor als de stress en spanning oploopt en er geweld dreigt: spreek vooraf met een paar mensen met wie de ouder zich vertrouwd voelt (vrienden, ouders, broers, zussen, buren) dat hij/zij mag bellen of face-timen met als doel dat de ouder van zich af kan praten, om te voorkomen dat stress wordt afgereageerd op partner en/of kinderen.
  • Partners kunnen met elkaar de afspraak maken dat als er ruzie dreigt of als er klappen dreigen te vallen, zij een time out nemen. Dat betekent dat één van hen- zonder verdere toelichting – de deur uit gaat (bij voorkeur naar buiten, maar als dat niet kan naar de tuin of een andere kamer). De partner stelt hierover geen vragen en probeert de ander ook niet tegen te houden. De partners spreken elkaar pas weer als de gemoederen zijn bedaard.
  • Hoe ga je na zo’n conflict weer met elkaar in gesprek? Adviseer ouders om te proberen te voorkomen dat ze in verwijten gaan praten. Voorkom dat door in de ik-vorm te vertellen wat je moeilijk vindt aan het gedrag van de ander, wat dat voor effect heeft op jou en wat je graag anders wilt en nodig hebt. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind heel moeilijk dat je zo hard gaat schreeuwen. Ik word dan bang van jou, dat je mij en de kinderen iets aandoet. Ik wil graag rustig met je overleggen wat we nu moeten doen.’ Daarna zegt de ander wat hij/zij lastig vindt en anders wil. Bijvoorbeeld: Ik vind het lastig dat je alleen maar praat over hoe moeilijk je ouders het hebben en onze kinderen, maar geen oog voor mijn moeilijke situatie, dat ik nu werkloos thuis zit. Door een dergelijke dialoog, kan wederzijds begrip ontstaan, en dit kan een basis vormen voor een gesprek.

  Niet gemakkelijk, huiselijk geweld

  Als schreeuwen, dreigen of gebruik van geweld op de loer ligt is dit niet gemakkelijk. Patronen veranderen niet zo maar. Daar is vaak wel een derde bij nodig, die hierin kan bijstaan. Dat kan een hulpverlener zijn, maar ook iemand die zij allebei vertrouwen. Bijvoorbeeld een ouder, een broer, zus, of een gemeenschappelijke vriend of vriendin.

  Noodplan

  Vrouwen of jongeren die bang zijn voor escalatie van geweld en mogelijk voor hun leven vrezen kun je adviseren om een noodkoffertje klaar te zetten, bijv. bij een betrouwbare vriendin, hun oma. Als ze bang zijn dat deze persoon onder druk wordt gezet of gevaar loopt door de pleger, dan liever bij een professionals, zoals jij. In de koffer stoppen zij (kopie van) belangrijke papieren (paspoort, trouwboekje, verblijfsvergunning, bankpas, e.d.), toiletspullen, dierbare of waardevolle dingen, kleren, ondergoed, e.d. , ook van de eventuele kinderen.

  Veilig Thuis en Kindertelefoon

  Slachtoffers en omstanders kunnen ook zelf direct contact opnemen met Veilig Thuis voor een luisterend oor en  advies: https://veiligthuis.nl/.
  In geval van acuut gevaar kunnen zij de politie bellen: 112.
  Voor kinderen is er de Kindertelefoon waar zij via chat en/of een telefoongesprek hun hart kunnen luchten over spanningen thuis (en over andere onderwerpen).

  Chatmogelijkheden voor slachtoffers en omstanders:

  Meldcode en Veilig Thuis

  Bij elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling dien je als professional de meldcode te gebruiken. Als jouw zorgen over de veiligheid in een gezin toenemen, bel dan voor advies of een melding met Veilig Thuis. Het bij Veilig Thuis melden van vermoedens is met ingang van 1 januari 2019 noodzakelijk in alle gevallen waarbij sprake is van acute en/of structurele onveiligheid.
  In geval van acuut gevaar bel je altijd de politie op 112.

  Meer websites met handige informatie