Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home
Actueel Pagina 2

Ons laatste nieuws

Middels de uitvoering van het experimenteel project “Samen Anders” wordt gestreefd naar duurzame veranderingen voor de burger met schulden. De huidige aanpak heeft (te) weinig oog voor schuldproblematiek, waardoor de bemiddeling naar arbeid vaak geen duurzaam effect heeft. Middels zelfredzaamheid van burgers als uiteindelijke doel. Het project draagt bij aan het vergroten van de eigen regie…

Bekijk meer

Het “Groene Monster” gaat met pensioen, de activiteiten bus van het ambulant JJW is vervangen.

Bekijk meer

Het jaarverslag CMWW 2018 is beschikbaar.In dit jaarverslag nemen we u mee in de verhalen van mensen die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij het CMWW in 2018. De verhalen spreken voor zich. Daarnaast uiteraard een inkijk in de productie en de bedrijfsvoering van CMWW.Ik wens u veel leesplezier en mocht u…

Bekijk meer

Kwaliteitsonderzoek Voorschoolse educatie Peuteropvang Pimpeloentje CMWW Brunssum Kwaliteitsonderzoekvoorschoolse educatieSamenvattingDe Inspectie van het Onderwijs heeft op 15 april 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie op kinderdagverblijf Pimpeloentje. Voorschoolse educatie wil zeggen dat er extra aandacht is voor peuters die dat nodig hebben, zoals de peuters met een risico op een (taal)…

Bekijk meer