Spring naar content

De informatiepagina voor het “Online4U’ Project

Blended hulpverlening bij CMWW, in progress

“Hoe kunnen we de voordelen van het digitaal werken blijvend combineren en
versterken aan het face-to-face contact?”

Deze uitdaging gaan jullie collega’s Dana Lucassen en Maud Vroomen met jullie aan de komende periode. Deze pagina zal gebruikt worden voor intern gebruik, laatste nieuwtjes maar ook instructies etc.

Het eerste memorabele resultaat is al te delen, OranjeFonds draagt bij aan de kosten. Na meer dan een jaar kregen we uiteindelijk het goede bericht te horen. Lees verder!

Datum Nieuws-feitVerwachting
1-8-2022We brengen iedereen op de hoogte !Het moet gelezen worden, dus mailing!!
1-8-2022Lever je nieuws maar in bij JanDan komt het op de pagina

Maud en Dana vertellen!

Blended hulpverlening

Kijk om je heen: laptops, telefoons en tablets. Je kunt bijna nergens zijn zonder ze te zien maar toch worden ze nog weinig ingezet binnen de maatschappelijke dienstverlening.

We leven in een constant veranderende wereld. In de maatschappij vindt er momenteel een digitale transformatie plaats. Wie herkent het niet? Een brief die alleen verwijst naar een website waar je moet inloggen… Het sociale domein dient aan sluiten bij de leefwereld en hierbij horende veranderingen. Hierom is digitale inclusie een kerntaak van het sociaal werk. CMWW vindt het waardevol om mee te bewegen en deze transitie niet voorbij te laten gaan.

Deze nieuwe weg inslaan zal betekenen dat de professional efficiënter en preventiever te werk gaat zonder hierbij de visie uit het oog te verliezen. CMWW gelooft in de eigen kracht van burgers en stelt hen in staat om zelf regie over hun leven te voeren. Wij doen dit door middel van empowerment, inzet van het sociale netwerk en het aanreiken van handvaten.

Veel burgers ervaren obstakels bij het vragen van hulp door het inzetten van blended hulpverlening zal een deel van deze drempel verlaagd worden, dit hebben we zelf ervaren in de tijd van Corona waarbij we meer digitaal gewerkt hebben dan voorheen..

CMWW ziet blended hulpverlening als de balans tussen traditioneel, fysiek contact (huisbezoeken en face-to-face contact) in combinatie met digitalisering in de breedste zin van het woord.

CMWW gaat met behulp van blended hulpverlening de burger in staat stellen om zelf actie te ondernemen en stappen bij de hulpvraag te kunnen zetten. Dit gaat CMWW realiseren door bestaande digitale hulpmiddelen in te zetten of deze zelf te ontwikkelen. Hierbij denken  wij aan informatieve video’s, digitale leeromgevingen en mogelijkheden tot digitaal individueel en/of groepscontact.

Zodra de burger behoefte of nood heeft aan fysieke ondersteuning en face-to-face contact, blijft dit mogelijk.

De laptops, telefoons en tablets die je net hebt gezien, hebben CMWW geïnspireerd om deze in te gaan zetten voor onze burgers in Brunssum en Beekdaelen. CMWW is hier erg enthousiast over en we vertellen jullie hier graag meer over.

Het projectplan

Waarom Blended hulpverlening?

Het gebruik van internetdiensten is in de laatste twintig jaar een wezenlijk onderdeel van het leven geworden. Wanneer we op zoek zijn naar informatie, dan googelen we. Wanneer we gaan winkelen, doet acht van de tien internetgebruikers dit online. Daarnaast communiceren we via social media; platforms als Facebook, Instagram en WhatsApp zijn niet meer uit ons leven weg te denken.

Blended dienstverlening is de combinatie van onlinehulp met telefonische en face-to-face contacten. Dit moet zorgen voor een effectiviteits- en efficiëntieslag in de welzijnssector, zonder dat de kwaliteit van hulpverlening erop achteruitgaat. Voor hulpverleners ontstaat er namelijk op deze manier de mogelijkheid om meer mensen te bereiken én te helpen en daarbij kan informatie constant en volledig online worden aangeboden. Daarbij wordt door blended hulpverlening de drempel lager en kun je ook zo meer mensen bereiken. Tenslotte gaat het ook over het aanbieden van informatie en trainingen, om zo de zelfredzaamheid van mensen te verhogen.

Onlinecommunicatie is daarbij zo vervlochten in ieders leven, dat het sociaal werk niet kan achterblijven door sociale dienstverlening alleen nog face-to-face aan te bieden. Ook in de sociale sector is online dienstverlening de laatste jaren dus sterk in opkomst[1]. In de transformatie van het sociaal domein komt ook nadrukkelijk de digitale transformatie naar voren[2]. Het sociaal werk heeft immers de opdracht om 1) aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners en cliënten. En deze leefwereld is, zoals beschreven in de eerste alinea digisociaal. Daarnaast is er de opdracht om 2) kwetsbaarheden tegen te gaan en empowerment te bevorderen. Hierom is digitale inclusie een kerntaak van het sociaal werk.

Waar de aansluiting met blended hulpverlening in de welzijnssector in geringe, maar toenemende, mate wordt gezocht, zien we in andere sectoren (bijv. GGZ) dat het blended werken al wel succesvol wordt toegepast. Hierbij zijn de berichten positief: zowel hulpverlener als inwoner/cliënt ziet de toegevoegde waarde van blended hulpverlening. De aansluiting met de burger wordt meer gevonden.


Brochure innovatiepakket Blended dienstverlening Adsysco – Regicare.

In de bijgevoegde notitie kan je uitgebreid lezen welke mogelijkheden in het systeem ontwikkeld zijn en gaan worden.

Van klantreis naar digitaal/blended aanbod.