Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel € 25.000,- Donatie van Oranje Fonds

€ 25.000,- Donatie van Oranje Fonds

€ 25.000,- Donatie van Oranje Fonds voor het project Online4U

€ 25.000,- Donatie van Oranje Fonds voor het project “Online4U”.

Het Coronavirus houdt sinds februari 2020 Nederland in zijn greep. Op 9 maart stopt heel Nederland met handen schudden. Kort daarna worden alle evenementen afgelast, komt er de oproep tot thuiswerken, worden scholen, cafés en restaurants gesloten en ook andere vormen van ‘ontmoeting’ worden ontmoedigd.

Dit alles heeft een grote weerslag op de gezondheid en het welzijn van mensen. Voor de sector zorg en welzijn is het een hele uitdaging om er, in deze moeilijk periode, voor mensen te zijn. Juist ook omdat de Coronacrisis bij veel mensen heeft gezorgd voor stress en angsten.

In zorg en welzijn ging men over tot digitaal werken via beeldbellen en telefonisch contact. In de praktijk bleek dit in veel voorkomende gevallen ook zijn voordelen te hebben. Zaken konden telefonisch afgehandeld worden en dit scheelde vaak reistijd en inzet van kostbare uren. Medewerkers gingen over tot digitaal contact met elkaar voor overleg en volgden diverse workshops en online cursussen. Waar het niet lukte om zaken te bespreken in digitaal contact, werd besloten tot face to face contact met de inwoner.

Daarnaast verandert onze maatschappij in hoog tempo in een digitale samenleving. Wie niet online is, kan binnenkort bijvoorbeeld geen bankzaken meer regelen en geen verzekering meer afsluiten. Waar oudere inwoners soms moeite hebben om de snelle veranderingen goed te volgen, groeien er generaties op waarbij het gebruiken van dit soort technologie een vanzelfsprekendheid is.

Om hulpverlening aan te laten sluiten bij deze doelgroep, is de inzet van technologie een logisch besluit. Maar ook voor andere doelgroepen is blended hulpverlening relevant. Het geeft mogelijkheden tot meer laagdrempelig en preventief contact, efficiënter werken en samenwerking met inwoners(initiatieven) rond technologie.

Om de voordelen van het digitaal werken en digitaal contact in te bedden in de hulp- en dienstverlening, zijn we gaan nadenken over mogelijke inzet van digitale hulpverlening, aanvullend aan de persoonlijke hulp- en dienstverlening.