Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Leergeld & jeugdfondsen Spreekuur bij CMWW

Leergeld & jeugdfondsen Spreekuur bij CMWW

Leergeld & jeugdfondsen

Spreekuur bij CMWW Os Hoes

Spreekuur LEERGELD wordt hervat!!! Inwoners van Brunssum en Beekdaelen kunnen hier terecht!

Helaas kunnen steeds meer kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Dit geldt ook voor veel kinderen in Parkstad.

Alle kinderen hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten met leeftijdsgenoten. Hun ouders/verzorgers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Leergeld.

De norm bedragen die zij hanteren zijn:

  • één-ouder gezin met een inkomen tot € 1400 netto;
  • twee-ouder gezin met een inkomen tot € 1804 netto;
  • Indien ouders werken en schulden hebben, kunnen zij ook aanvragen indienen. Zij moeten dan wel bewijsstukken meenemen.

Stichting Leergeld vergoedt: ouderbijdrage, schoolreis, overblijven, sport en cultuur enz.

Ondanks dat Stichting Leergeld steeds bekender wordt, is het vaak nog onduidelijk wat wij precies doen. Om deze en nog meer vragen te beantwoorden heeft CMWW locatie Os Hoes, Stichting Leergeld uitgenodigd om spreekuur te houden en indien nodig, te helpen met het indienen van aanvragen.

Men dient mee te nemen: recent inkomsten overzicht, ID kinderen en andere documenten die van belang kunnen zijn.

Een medewerker van Leergeld is iedere 4 weken, startend op woensdag 11 maart van 13.00 uur tot 15.00 uur, aanwezig.

Mochten mensen hulp nodig hebben bij het indienen van aanvragen of vragen hebben voor Stichting Leergeld, dan kunnen zij een afspraak maken via het hoofdkantoor van CMWW.

Dit kan telefonisch op 088-4552500/088-4552505 of zij kunnen zich hiervoor melden aan de receptie (Pr. Beatrixstraat 1A, Brunssum).