Spring naar content

“Os Hoes”

Samen staan we sterk! Loket Schuldhulpverlening.

Os Hoes

Wijksteunpunt “Het Distelenveld”

Handig in deze tijden van inflatie en stijgende kosten.

Een link naar een leuke en overzichtelijke website met allerlei bespaartips, van praktisch en makkelijk tot wat intensiever.

OS HOES een samenwerkingsverband van:

“Ik heb schulden”

Schuldhulpverlening, preventie, Informatie & Advies bij Financiële vragen en Regelingen etc.

CMWW heeft in Brunssum een apart loket Schuldhulpverlening “Os Hoes”.

“Os Hoes” is een steun- en ontmoetingsplek voor inwoners van Brunssum die vragen hebben over financiële zaken.

Hier zijn regelmatig medewerkers van ISDBOL (Sociale Dienst Brunssum)en KBL (Krediet Bank Limburg) aanwezig.

U kunt tijdens de inloopmomenten terecht voor informatie en advies maar ook voor een kopje koffie of thee.

Openingstijden Os Hoes,
Dinsdag: 9.00 tot 13.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 13.00 uur
Donderdag: 9.00 tot 13.00 uur

U bent van harte welkom!

LET OP per 2 augustus op de nieuwe locatie:
Henri Dunantstraat 519, 6441 XR Brunssum
tel.nr. (tijdens openingstijden): 088-4552562

Of stuur een mail naar: loketshv@cmww.nl

Doe de test op Geldfit

Os Hoes, “Samen Anders” en Mobility Mentoring®

Pilot Mobility Mentoring®                                                  

De gemeente Brunssum en de partners CMWW, ISD BOL, KBL en Betere Buren zijn per 1 januari 2019 gestart met een pilot Mobility Mentoring®.

In deze pilot proberen we inwoners die zich melden voor een uitkering en met een veelheid aan problemen op meerdere leefgebieden zo te helpen, dat zij minder stress ervaren. En daardoor beter in staat zijn om hun problemen ook echt te gaan aanpakken. Structureel.

In deze bijlage leggen we uit wat de werkwijze volgens Mobility Mentoring inhoudt.

Naast de financiering van de gemeente Brunssum wordt ook door het Oranje Fonds en de Provincie Limburg bijgedragen aan de bekostiging van het project.

Het herstel begint hier bij binnenkomst

Op de studiedag Gezond in… ‘Al Doende Leren’ die plaatsvond op 13 november 2019, gaf Ineke Stegink een presentatie over Os Hoes

Landelijke leerkring Armoede en gezondheid Armoede en schulden kunnen grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Vooral als financiële problemen langere tijd aanhouden. Stress is daarin een belangrijke factor.

Leergeld & jeugdfondsen

Helaas kunnen steeds meer kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Dit geldt ook voor veel kinderen in Parkstad. Alle kinderen hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten met leeftijdsgenoten. Hun ouders/verzorgers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Leergeld.

De norm bedragen die zij hanteren zijn:

  • één-ouder gezin met een inkomen tot € 1400 netto;
  • twee-ouder gezin met een inkomen tot € 1804 netto;
  • Indien ouders werken en schulden hebben, kunnen zij ook aanvragen indienen. Zij moeten dan wel bewijsstukken meenemen.

Stichting Leergeld vergoedt: ouderbijdrage, schoolreis, overblijven, sport en cultuur enz.

Spreekuur bij Os Hoes

Ondanks dat Stichting Leergeld steeds bekender wordt, is het vaak nog onduidelijk wat wij precies doen. Om deze en nog meer vragen te beantwoorden heeft CMWW locatie Os Hoes, Stichting Leergeld uitgenodigd om spreekuur te houden en indien nodig, te helpen met het indienen van aanvragen.

Men dient mee te nemen: recent inkomsten overzicht, ID kinderen en andere documenten die van belang kunnen zijn.

Een medewerker van Leergeld is iedere 4 weken, startend op woensdag 11 maart van 13.00 uur tot 15.00 uur, aanwezig.

Mochten mensen hulp nodig hebben bij het indienen van aanvragen of vragen hebben voor Stichting Leergeld, dan kunnen zij een afspraak maken via het hoofdkantoor van CMWW.

Dit kan telefonisch op 088-4552500/088-4552505 of zij kunnen zich hiervoor melden aan de receptie (Pr. Beatrixstraat 1A, Brunssum).

Smaak van Armoede

Elk jaar vindt op 17 oktober de Dag voor de uitroeiing van armoede plaats. In Gemeente Brunssum werden op die dag, door onder andere CMWW en ISD BOL, meerdere activiteiten georganiseerd onder de noemer ‘De Smaak van Armoede’. De dag was bedoeld voor iedereen die iets wil bijdragen in de strijd tegen armoede. Het stadsjournaal nam een kijkje! https://www.facebook.com/BrunssumNu/videos/772456673205131/?v=772456673205131

Os Hoes is ontstaan uit het project ‘Samen Anders”.

Het is een gezamenlijk initiatief van CMWW, gemeente Brunssum, Krediet Bank Limburg, ISDBOL en Betere Buren. Zij willen als steunpunt dienen voor inwoners die vragen hebben over financiële zaken. Het is een laagdrempelig ontmoetingspunt met inloopmomenten waar inwoners terecht kunnen voor informatie en advies en een kopje koffie of thee. Door inzet van professionals én vrijwilligers (i.p.v. alleen professionals) én de samenwerking tussen de betrokken partijen wil men inwoners die te maken hebben met chronische stress (door geldzorgen of schulden) ondersteunen en coachen om duurzame verandering tot stand te brengen.

Het project richt zich op inwoners van Brunssum die te maken hebben met financiële vragen, geldzorgen en/of schulden. Dit doen zij door te werk te gaan vanuit de werkwijze van Mobility Mentoring®.

Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijk inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die hier rekening mee houdt. Doordat professionals en vrijwilligers mensen benaderen vanuit gelijkwaardigheid en de aandacht te leggen op positieve waardering voor wat er wél lukt, draagt dit bij aan het doelgerichter handelen van mensen.

De Week van het Geld

Van 25 tot en met 29 maart 2019 is de Week van het Geld. Meer dan 200 leerlingen van Brunssumse basisscholen doen mee aan deze Week.

Jong geleerd is oud gedaan. Dat is de gedachte achter de Week van het Geld. Tijdens de Week van het Geld krijgen meer dan 200 leerlingen van Brunssumse scholen van alles te horen over geld. Over pinnen. Over betalen. Sparen. Zelf geld verdienen. Dat en nog veel meer.

De Week van het Geld wordt georganiseerd door het CMWW en de gemeente Brunssum. Voorlichting over geld is onderdeel van de aanpak van de gemeente om armoede te bestrijden.  Door kinderen op jonge leeftijd te informeren over omgaan met geld, wil de gemeente voorkomen dat jongeren in de schulden raken. 

Belangrijkste les voor de kinderen: geld maakt het leven makkelijker en leuker – als je er tenminste goed mee omgaat. En hoe ga je er goed mee om? Dat leren ze – spelenderwijs – tijdens de Week van het Geld.