Spring naar content

Peuteropvang

Pluk Brunssum Noord

Home Onze diensten Peuteropvang Pluk Brunssum Noord

Pluk Brunssum Noord

Peuteropvang Pluk Brunssum Noord is opgericht in 1972 door ouders in samenwerking met de Gemeente Brunssum.  Sinds 2018 zijn wij gevestigd binnen basisschool Titus Brandsma. Samen met de basisschool vormt de Peuteropvang Pluk Brunssum Noord een VVE koppel. Dat houdt in dat wij gezamenlijk werken aan de doorgaande ontwikkelingslijn van uw peuter. We beschikken over een lokaal, een speelzaal en een buitenspeelruimte. Waarin wij een capaciteit hebben voor 16 peuters. De fysiek beschikbare ruimte geeft ons de mogelijkheid om alle ontwikkelgebieden te stimuleren. Deze stap zorgt voor meer samenwerking wat de doorgaande lijn ten goede komt.

VVE – Vroeg en Voorschoolse educatie in Pluk Brunssum Noord

Elke peuter vanaf 2 jaar moet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het peuterwerk en het voorschoolse programma. Doelgroepkinderen krijgen een aanbod van 16 uur VVE per week. De minimale afname voor zowel doelgroep- als niet doelgroep kinderen is 8 uur per week.

De peuters worden opgevangen door een team van professionele , enthousiaste, gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, aangevuld met vrijwilligers en stagiaires. Per 8 peuters is een pedagogisch medewerker aanwezig in de groep. Wij bieden per lokaal opvang aan maximaal 16 peuters. Als team laten wij de kinderen een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid ervaren als basis voor hun zelfvertrouwen en verdere ontwikkeling.

Wij werken met de erkende VVE-methode “Speelplezier”. De “Speelpleziermethodiek” bestaat uit een aantal opeenvolgende ontwikkelings-stimulerende speel-leerroutines die dagelijks terugkeren.

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De Speelpleziervisie is dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve, responsieve pedagogisch medewerkers.

Mentorschap, Volgen van elk kind, Partnerschap met ouders/verzorgers

Tevens vervullen wij een rol als mentor van een aantal kinderen, samen met de ouder(s)/verzorger(s) vormen wij een partnerschap in de opvoeding. De kinderen worden in de groep geobserveerd door alle aanwezige pedagogisch medewerksters. We willen elk kind “zien” in zijn/haar uniciteit en ontwikkeling. Onze bevinden worden vast gelegd in het volg en overdrachtsformulier van speelplezier.

Externe deskundigheid

Tevens is een logopediste, het toegangsteam jeugd en de consultatie verpleegkundige GGD/JGZ verbonden aan de peuteropvang CMWW. Samen met de ouders vormen wij het netwerk rond het kind. We werken samen om elk kind optimaal te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.

Contact opnemen

Als u meer wilt weten over onze peuteropvang, mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze facebookpagina: www.facebook.com/peuteropvangpukkio

U peuter nu inschrijven:

Contact opnemen

Als u meer wilt weten over onze peuteropvang, mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze facebookpagina: www.facebook.com/peuteropvangpukkio

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

Informatie

 • De Gasperistraat 5
  6441 JJ Brunssum
 • 06-21286302
 • brunssumnoord@pluk-peuteropvang.nl
  • maandag : 8.30 - 12.30 u
  • dinsdag : 8.30 - 12.30 u
  • woensdag : 8.30 - 12.30 u
  • donderdag : 8.30 - 12.30 u
  • vrijdag: 8.30 - 12.30 u
 • LRK 119784063