Spring naar content

Peuteropvang

Pluk Brunssum Zuid

Home Onze diensten Peuteropvang Pluk Brunssum Zuid

Pluk Brunssum Zuid

Spelen – ontmoeten – ontwikkelen – signaleren – ondersteunen/begeleiden .

Peuteropvang / voorschool Pluk  Brunssum Zuid is gevestigd in de wijk Langeberg, Brunssum Zuid en maakt deel uit van de Brede School Langeberg. Hier beschikken wij over een lokaal, een speelgang, een eigen buitenspeelruimte en maken wij gebruik van de gymzaal van de basisschool waar wij de peuters beweegonderwijs bieden. Als partner in de Brede School zorgt peuteropvang Pluk  Brunssum Zuid ervoor dat uw kind onder deskundige begeleiding veilig kan spelen en leren met leeftijdsgenoten. Spelen is namelijk essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind.
Wij bieden peuteropvang voor alle kinderen van twee tot vier jaar. Elke peuter moet de mogelijkheid hebben om deel te kunnen nemen aan deze peuteropvang en het daarbij horende voorschoolse programma. Doelgroep peuters krijgen een aanbod van 16 uur verdeeld over 4 ochtenden. De minimale afname voor niet-doelgroep peuters is 8 uur.
De peuters worden opgevangen door een team van professionele , enthousiaste, gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, aangevuld met vrijwilligers en stagiaires. Per 8 peuters is een pedagogisch medewerker aanwezig in de groep. Wij bieden per lokaal opvang aan maximaal 16 peuters. Als team willen wij de kinderen een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid laten ervaren als basis voor hun zelfvertrouwen en verdere ontwikkeling.


VVE programma Speelplezier

In Peuteropvang Pluk  Brunssum Zuid wordt gewerkt met het landelijk erkende Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Speelplezier. Al onze pedagogisch medewerkers beschikken over een jarenlange ervaring in de voorschoolse educatie. Het voorschoolse programma Speelplezier is volledig geïntrigeerd in ons dagelijkse aanbod.

Speelplezier wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de peuters in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling. Elk kind is uniek, elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en interesses. Dit gegeven vormt de basis van het aanbod van activiteiten om onze doelen te behalen. Onze peuteropvang speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de basisschool. Het voorschoolse programma Speelplezier ondersteunt en stimuleert peuters hierbij zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. Er is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociale-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling. Gezamenlijk met de basisschool vormen wij dan ook een koppel en zijn wij verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn.

Speelplezier stimuleert de peuters in hun ontwikkeling met spel als belangrijkste instrument. Jonge kinderen leren door zelf actief bezig te zijn: door te onderzoeken, te handelen, te spelen en te praten. Ze leren vooral als ze met ‘echte zaken’ bezig zijn, die interessant zijn en uitnodigen om te experimenteren en te ontdekken. Wij richten ons dan ook op het ontwerpen van betekenisvolle thema’s voor uw peuter, denk hierbij aan ‘winkeltje of doktertje spelen’.
Tijdens het spel observeren wij de kinderen zorgvuldig en nemen deel aan de activiteiten. Binnen die activiteiten lokken wij de peuters uit tot ontwikkeling. Door onze observaties systematisch te registreren binnen ons volgsysteem kunnen wij aansluiten bij de behoeften van uw kind.


Partnerschap in opvoeding
Samenwerking in partnerschap met de ouders vinden wij een voorwaarde om de peuter volledig te leren kennen. Tijdens de kennismaking gaat u in gesprek met de mentor van uw peuter over de persoonlijkheid van uw kind, zijn of haar behoeften, uw verwachtingen en wordt het netwerk rondom uw kind in beeld gebracht. Via de halfjaarlijkse oudergesprekken wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van uw kind en kijken we samen welke begeleiding en ondersteuning uw peuter nodig heeft.


Externe deskundigheid
Binnen de peuteropvang CMWW maken wij gebruik van de expertise van een logopediste; elke peuter krijgt een screening rond de leeftijd van 3 jaar. De consultatie verpleegkundige GGD/JGZ heeft een aantal momenten per schooljaar een inloopspreekuur. Bij vragen, zorgen omtrent de ontwikkeling van uw peuter hebben wij bovendien de mogelijkheid om de coach vroeg signalering en vroeg interventie in te schakelen. Samen vormen wij een aanvulling in het netwerk van het kind om zo elk kind optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling samen met anderen.


Contact opnemen
Als u meer wilt weten over onze Peuteropvang, de mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/depaddestoelcmwwbrunssum

U peuter nu inschrijven:

Contact opnemen

Als u meer wilt weten over onze peuteropvang, de mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/depaddestoelcmwwbrunssum

Bent u geïnteresseerd in ons VVE programma, onze visie en de kwaliteit van ons aanbod,  lees dan het HKZ pedagogisch beleidsplan en locatie specifiek werkplan, het VVE beleid en onze inspectierapporten op de website CMWW.

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

Informatie

 • In 't Ven 4
  6445 EM Brunssum
 • 06-21926845
 • brunssumzuid@pluk-peuteropvang.nl
  • maandag : 8.30 - 12.30 u
  • dinsdag : 8.30 - 12.30 u
  • woensdag : 8.30 - 12.30 u
  • donderdag : 8.30 - 12.30 u
  • vrijdag: 8.30 - 12.30 u
 • LRK 561271756