Spring naar content

Peuteropvang

Pluk Brunssum West

Home Onze diensten Peuteropvang Pluk Brunssum West

Pluk Brunssum West

Peuteropvang/voorschool Pluk Brunssum West (voorheen Hummelhutje) is gevestigd in de Brede school Treebeek. We beschikken in deze school over twee lokalen, een speelzaal en een buitenspeelruimte. De beschikbare ruimte geeft het team de mogelijkheid om alle ontwikkelgebieden te stimuleren. Peuteropvang/voorschool ’t Hummelhutje werkt nauw samen met de basisscholen.

Onderstaand filmpje laat de ruimte van Pluk Brunssum West in beeld zien.

De peuters worden opgevangen door een team van professionele, enthousiaste, gekwalificeerde beroepskrachten, aangevuld met vrijwilligsters en/of stagiaires. Onze kracht ligt bij kindvolgend werken, waarin we per moment kijken wat een kind van ons nodig heeft.

De peuters zijn vanaf 2 jaar welkom. Pluk Brunssum West biedt ruimte aan twee verticale groepen van twee tot vier jarigen, de Kikkertjes en de Schaapjes. Elk lokaal biedt ruimte voor maximaal 16 peuters waarbij er een beroepskracht aanwezig is op 8 kinderen.  We vinden het partnerschap met ouders/ verzorgers heel waardevol, daarom organiseert het Hummelhutje een aantal keer per jaar activiteiten waarbij u als ouder/verzorger wordt betrokken. Denk hierbij aan een kerst-paasbruch en het project Kijken in de klas.

De kinderen bezoeken de peuteropvang gedurende minimaal 8 uur per week, verdeeld over zelf te kiezen dagdelen. Aan doelgroepkinderen wordt een aanbod van 16 uur per week gedaan.

Een van de twee lokalen delen we voor – en na de openingsuren van de peuteropvang en gedurende schoolvakanties met de buitenschoolse opvang van Kinderopvang HumanKind.

VVE – Vroeg en Voorschoolse educatie in Pluk Brunssum West

Peuteropvang Pluk Brunssum West werkt met de erkende VVE-methode “Speelplezier”. De “Speelpleziermethodiek” bestaat uit een aantal opeenvolgende ontwikkelings-stimulerende speel-leerroutines die dagelijks terugkeren. Een dag bestaat dan ook uit een vast dagritme.

Hierbij werken wij met thema’s. Deze thema’s sluiten goed aan bij de belevingswereld van de peuter. Voorbeelden hieran zijn: groei en bloei (lente), winkeltje spelen, verkeer en Spelen met Snuf (samen spelen). In elk thema komen de verschillende ontwikkelingsgebieden aanbod.

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De Speelpleziervisie is dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve en responsieve volwassenen.

U bent van harte welkom peuteropvang Pluk Brunssum West te komen verkennen! Kom gerust eens kijken, maar bel even van tevoren zodat we tijd voor u kunnen vrijmaken.

U peuter nu inschrijven:

Bent u geïnteresseerd in ons programma, de verschillende thema’s en activiteiten, neem dan gerust eens een kijkje op onze Facebookpagina: www.facebook.com/Peuterspeelzaalthummelhutje

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

Informatie

 • Bredeschool Treebeek; Wijenweg 143B,
  6446 AK Brunssum
 • 06-15196916
 • brunssumwest@pluk-peuteropvang.nl
  • maandag : 8.45 - 12.45u
  • dinsdag : 8.45 - 12.45u
  • woensdag : 8.45 - 12.45u
  • donderdag : 8.45 - 12.45u
  • vrijdag: 8.45 - 12.45u
 • LRK: 159125376