Spring naar content

Peuteropvang

Pluk Brunssum Oost

Home
Onze diensten
Peuteropvang Pluk Brunssum Oost

Pluk Brunssum Oost

Peuteropvang Pluk Brunssum Oost is sinds september 2004 gevestigd in het gebouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening “Bronsheim”.

We vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Wij zijn gedurende maximaal twee jaar uw partner in de begeleiding van de peuter. 

Elke peuter van 2,5/3 jaar moet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het peuterwerk en het voorschoolse programma. Doelgroepkinderen krijgen een aanbod van 16 uur VVE per week. De minimale afname voor zowel doelgroep- als niet doelgroep kinderen is 8 uur per week

In dit gebouw zijn gevestigd basisschool Meander, kinderopvang de Rollebol, de BSO, een gymzaal en sportkantine met kleedlokalen aanwezig. Als buren hebben wij de Rupsjes. De Rupsjes bestaat uit een kleine groep kinderen die begeleid wordt door begeleiders van Radar en Xonar.

De peuteropvang maakt momenteel gebruik van één lokaal, waarin we per dagdeel 16 peuters kunnen opvangen.

De peuters worden opgevangen door een team van 3 gekwalificeerde beroepskrachten. Verder ontmoet u regelmatig vrijwilligsters en/of stagiaires. Als een leidster afwezig is, hebben we vaste, vertrouwde invalsters die werken bij het CMWW.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wil je je kind een goede start geven? Extra voorbereiding en aandacht voordat je kleintje de grote basisschool binnenstapt? Dan is voor- en vroegschoolse educatie ideaal voor elk kind om spelenderwijs allerlei vaardigheden aan te leren. Woorden, getallen, kleuren en vormen gaan meer spreken. Het samen spelen helpt je kleintje om de Nederlandse taal beter te begrijpen.

In Peuteropvang Pluk Brunssum Oost wordt per september 2022 gewerkt met het landelijk erkende Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Speelplezier.

Het hoofddoel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan, door stimulering van de spel- en taalontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele, motorische en reken-wiskundeontwikkeling.

Speelplezier is een centrumgericht educatief programma voor peuters en kleuters in de peuter- en kinderopvang en in de basisschool.

Er wordt steeds gedurende 4 tot 6 weken gewerkt met door de pedagogisch medewerkers in een vast format ontworpen thematisch groepsplan. De dagelijkse Speelplezier speel-leerroutines met de daaraan gekoppelde interactievaardigheden, bieden daarbij een vaste structuur om de kinderen in spelende interactie tot ontwikkeling te brengen. Ze zorgen voor een goede verhouding tussen door pedagogisch medewerkers geïnitieerd geleid spel en door de kinderen geïnitieerd vrij spel en begeleid spel in kleine groepen. Observatie en registratie van ontwikkeling en ouderbetrokkenheid zijn verweven in het programma.

Elke pedagogisch medewerker is mentor van een aantal peuters. Door de inzet van mentoren kunnen we uw peuter optimaal volgen in zijn of haar ontwikkeling.  De peuters krijgen veel individuele aandacht.

We vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Wij zijn gedurende maximaal twee jaar uw partner in de begeleiding van de peuter. 

Elke peuter van 2,5/3 jaar moet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het peuterwerk en het voorschoolse programma. Doelgroepkinderen krijgen een aanbod van 16 uur VVE per week. De minimale afname voor zowel doelgroep- als niet doelgroep kinderen is 8 uur per week

U peuter nu inschrijven:

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvan

Informatie

 • De Insel 23C
  6442 AJ Brunssum
 • 06-15829673
 • brunssumoost@pluk-peuteropvang.nl
  • maandag : 8.30 - 12.30 u
  • dinsdag : 8.30 - 12.30 u
  • woensdag : 8.30 - 12.30 u
  • donderdag : 8.30 - 12.30 u
  • vrijdag : 8.30 - 12.30 u
 • LRK 195765163