Spring naar content

Peuteropvang

Pluk Brunssum Oost

Home Onze diensten Peuteropvang Pluk Brunssum Oost

Pluk Brunssum Oost

Peuteropvang Pluk Brunssum Oost is sinds september 2004 gevestigd in het gebouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening “Bronsheim”.

We vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Wij zijn gedurende maximaal twee jaar uw partner in de begeleiding van de peuter. 

Elke peuter van 2,5/3 jaar moet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het peuterwerk en het voorschoolse programma. Doelgroepkinderen krijgen een aanbod van 16 uur VVE per week. De minimale afname voor zowel doelgroep- als niet doelgroep kinderen is 8 uur per week

In dit gebouw zijn gevestigd basisschool Meander, kinderopvang de Rollebol, de BSO, een gymzaal en sportkantine met kleedlokalen aanwezig. Als buren hebben wij de Rupsjes. De Rupsjes bestaat uit een kleine groep kinderen die begeleid wordt door begeleiders van Radar en Xonar.

De peuteropvang maakt momenteel gebruik van één lokaal, waarin we per dagdeel 16 peuters kunnen opvangen.

De peuters worden opgevangen door een team van 3 gekwalificeerde beroepskrachten. Verder ontmoet u regelmatig vrijwilligsters en/of stagiaires. Als een leidster afwezig is, hebben we vaste, vertrouwde invalsters die werken bij het CMWW.

VVE programma Speelplezier
In Peuteropvang Pluk Brunssum Oost  wordt gewerkt met het landelijk erkende Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Speelplezier. Al onze pedagogisch medewerkers beschikken over een jarenlange ervaring in de voorschoolse educatie. Het voorschoolse programma Speelplezier is volledig geïntrigeerd in ons dagelijkse aanbod.

Speelplezier wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de peuters in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling. Elk kind is uniek, elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en interesses. Dit gegeven vormt de basis van het aanbod van activiteiten om onze doelen te behalen. Onze peuteropvang speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de basisschool. Het voorschoolse programma Speelplezier ondersteunt en stimuleert peuters hierbij zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. Er is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociale-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling. Gezamenlijk met de basisschool vormen wij dan ook een koppel en zijn wij verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn.

Speelplezier stimuleert de peuters in hun ontwikkeling met spel als belangrijkste instrument. Jonge kinderen leren door zelf actief bezig te zijn: door te onderzoeken, te handelen, te spelen en te praten. Ze leren vooral als ze met ‘echte zaken’ bezig zijn, die interessant zijn en uitnodigen om te experimenteren en te ontdekken. Wij richten ons dan ook op het ontwerpen van betekenisvolle thema’s voor uw peuter, denk hierbij aan ‘winkeltje of doktertje spelen’.
Tijdens het spel observeren wij de kinderen zorgvuldig en nemen deel aan de activiteiten. Binnen die activiteiten lokken wij de peuters uit tot ontwikkeling. Door onze observaties systematisch te registreren binnen ons volgsysteem kunnen wij aansluiten bij de behoeften van uw kind.

Partnerschap in opvoeding
Samenwerking in partnerschap met de ouders vinden wij een voorwaarde om de peuter volledig te leren kennen. Tijdens de kennismaking gaat u in gesprek met de mentor van uw peuter over de persoonlijkheid van uw kind, zijn of haar behoeften, uw verwachtingen en wordt het netwerk rondom uw kind in beeld gebracht. Via de halfjaarlijkse oudergesprekken wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van uw kind en kijken we samen welke begeleiding en ondersteuning uw peuter nodig heeft.

Externe deskundigheid
Binnen de peuteropvang CMWW maken wij gebruik van de expertise van een logopediste; elke peuter krijgt een screening rond de leeftijd van 3 jaar. De consultatie verpleegkundige GGD/JGZ heeft een aantal momenten per schooljaar een inloopspreekuur. Bij vragen, zorgen omtrent de ontwikkeling van uw peuter hebben wij bovendien de mogelijkheid om de coach vroeg signalering en vroeg interventie in te schakelen. Samen vormen wij een aanvulling in het netwerk van het kind om zo elk kind optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling samen met anderen.

Contact opnemen
Als u meer wilt weten over onze Peuteropvang, de mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op via 088-4552500 06-15829673

U peuter nu inschrijven:

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvan

Informatie

 • De Insel 23C
  6442 AJ Brunssum
 • 088-4552500 / 06-15829673
 • brunssumoost@pluk-peuteropvang.nl
  • maandag : 8.30 - 12.30 u
  • dinsdag : 8.30 - 12.30 u
  • woensdag : 8.30 - 12.30 u
  • donderdag : 8.30 - 12.30 u
  • vrijdag : 8.30 - 12.30 u
 • LRK 195765163