Spring naar content

Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind. Binnen onze peuteropvang bieden wij uw peuters een veilige plek, waar ze onder deskundige begeleiding zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen met leeftijdsgenoten.

Wij willen de peuters een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid laten ervaren als basis voor hun verdere ontplooiing.

Samen met basisschool De Zeveneik bieden wij Voor-en Vroegschoolse Educatie aan uw kind. Dit betekent dat wij samen met hen als VVE-koppel werken aan de doorgaande ontwikkelingslijn van uw peuter.

Onze peuteropvang Pluk Bingelrade werkt met een verticale groep van twee- en driejarigen. Er wordt een gevarieerd speel- en leerprogramma aangeboden gebaseerd op de leeftijd en ontwikkeling van onze peuters.
Elke peuter vanaf 3 jaar moet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het peuterwerk en het voorschoolse programma gedurende 10 uur per week. Wij werken met een verticale groep, hierdoor nemen ook de tweejarige peuters deel aan ons VVE aanbod. 
Pluk Bingelrade werkt met het gecertificeerde programma Speelplezier.

Ons uitgangspunt is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische samenhang. Speelplezier biedt  daarvoor een vaste structuur in de vorm van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren.

In ons speelruimte zijn de speelhoeken behorende bij Speelplezier duidelijk zichtbaar met pictogrammen voor de peuters; de huishoek, de leeshoek, het atelier, de bouwhoek, de exploratiebak en de themahoek. Ons lokaal wordt voor elk thema passend ingericht, uitnodigend met ontwikkelingsgerichte materialen en de mogelijkheid tot ontwikkeling bevorderende activiteiten. Voor de kinderen en ouders zijn hierdoor de thema’s herkenbaar.

Voor het volgen en registreren van de ontwikkeling maakt onze peuteropvang gebruik van de Groeiwijzer van Speelplezier.

Samenwerking in partnerschap met de ouders vinden wij een voorwaarde om de peuter volledig te leren kennen en de ontwikkeling gezamenlijk te volgen en te begeleiden. Door de inzet van mentoren kunnen we uw peuter optimaal volgen in zijn of haar ontwikkeling.

Uw peuter nu inschrijven:

Als u meer wilt weten over onze peuteropvang, mensen die er werken, de verschillende activiteiten of thema’s, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/povtpieepelkebingelrade/

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

Pluk Schinveld biedt al ruim 44 jaar peuteropvang aan in Schinveld en werkt nauw samen met de basisschool Schinveld als VVE-koppel. (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Onze openingstijden sluiten aan bij de tijden van de basisschool. Per dagdeel is er plaats voor 16 peuters.  De peuters worden per groep begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Op dinsdag- en woensdagochtend komen onze vaste vrijwilligers ons ondersteunen. Alle medewerkers en vrijwilligers beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag en zijn geregistreerd in het personenregister Kinderopvang.

Ouders en Peuteropvang

We vinden het contact met ouders erg belangrijk.  Wij zijn gedurende maximaal twee jaar uw partner in de begeleiding van de peuter. Wij zijn nieuwsgierig naar de manier waarop u samen wilt werken met de pedagogisch medewerkers in de peuteropvang.

VVE / Voor- en Vroegschoolse Educatie

Peuteropvang Pluk Schinveld werkt met de VVE-methode Speelplezier. De methode stimuleert kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. We werken met thema’s die herkenbaar zijn voor peuters. 

Rondom een thema bieden wij nieuwe woorden door middel van het vertellen van verhaaltjes, liedjes, knutselactiviteiten, beweegonderwijs en begeleid spel. Het beschikbare speelgoed, materialen en de activiteiten worden aan het thema aangepast. De peuters maken op deze manier onderdeel uit van het thema en worden nieuwsgierig naar het ontdekken van nieuwe kennis en mogelijkheden. Speelplezier legt een goede basis voor de Nederlandse taalvaardigheid. Het thema en alle activiteiten worden aan ouders aangeboden via nieuwsbrieven en ouderbijeenkomsten, zodat de interactie tussen ouder en kind wordt bevorderd en thuis kan worden geoefend met de woorden die aangeboden worden op de peuteropvang.

De pedagogisch medewerker zal samen met de ouder en in samenwerking met de ketenpartners de peuter begeleiden en ondersteunen. 

Bent u nieuwsgierig naar onze peuteropvang/voorschool? Bel gerust eens om een kijkje te komen nemen en onze werkwijze te verkennen.

Uw peuter nu inschrijven:

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.

Het aanbod van Peuteropvang Pluk Merkelbeek :

Peuteropvang Pluk Merkelbeek biedt minimaal twee dagdelen maximaal vijf dagdelen naar keuze. En is gehuisvest in basisschool St. Jozef.

Samen met de basisschool vormt de Peuteropvang Pluk Merkelbeek een VVE koppel. Dat houdt in dat wij gezamenlijk werken aan de doorgaande ontwikkelingslijn van uw peuter.
Op afspraak bent u van harte welkom voor een kennismakingspraatje en rondleiding.

Mail ons vrijblijvend voor meer info over de werkwijze van onze Peuteropvang.

U ontvangt dan het volledige pedagogische werkplan van Peuteropvang Pluk Merkelbeek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tel: 0884552512 / 0884552508.

  • Uw peuter nu digitaal inschrijven:

Hoofdleidster Nicole Portz-Hugens
E-mail:   merkelbeek@pluk-peuteropvang.nl

Het is zeker de moeite waard om onze Facebookpagina met regelmaat te bezoeken, hier vindt u allerlei leuke anekdotes, foto’s en filmpjes! 
https://www.facebook.com/peuterspeelzaalmerkelbeek

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvang.