Spring naar content

HBO maatschappelijk werker / generalist

Het CMWW zoekt een HBO maatschappelijk werker / generalist, voor een tijdelijk dienstverband.

CMWW ‘Onze missie is het versterken van de eigen kracht en het verbinden van burgers en buurten.’

De maatschappelijk werker / generalist richt zich op kwetsbare (groepen) mensen die problemen hebben met of tekorten ondervinden in hun sociaal functioneren, in de wisselwerking met hun primaire leefomgeving en/of in de relatie met maatschappelijke instituties. Het ondersteunen van de cliënt zodat deze zich na beëindiging van het contact, (weer) als zelfstandig persoon kan manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of voorzieningen is de primaire taak van de maatschappelijk werker. Dit doet de maatschappelijk werker door de eigen kracht van de cliënt te versterken, het netwerk van de cliënt te betrekken en/of te vergroten in samenwerking met formele en informele hulpverleners.

Ben je in staat om buiten de traditionele kaders te denken en je in te zetten in de multidisciplinaire buurtwelzijnsteams van het CMWW, dan ben je wellicht de geschikte kandidaat.

WIJ VRAGEN

Uit je curriculum vitae blijkt dat je beschikt over:

  • een afgeronde opleiding HBO-mw;
  • kennis over en/of ervaring met welzijn nieuwe stijl;
  • de hierbij benodigde competenties;
  • groepsgericht en netwerkgericht werken;
  • kennis over schuldhulpverlening.

Directe beschikbaarheid is een pré. 

In een gesprek met jou wordt duidelijk dat jij:

  • klantgericht bent; je anticipeert op en onderzoekt de wensen, behoeften en belangen van de klant en/of cliënt, sluit hierop aan en levert toegevoegde waarde;
  • anderen motiveert en stimuleert tot samenwerken en het behalen van gezamenlijke doelen en hierin het goede voorbeeld toont;
  • flexibel bent; je bent in staat je aan te passen aan veranderende omstandigheden en waar nodig aanpak of gedrag te wijzigen om alsnog te komen tot het nagestreefde doel;
  • actief op zoek gaat naar en het ontwikkelen van logische, concrete en realistische oplossingen voor problemen;
  • creatief bent; je draagt originele oplossingen en ideeën aan voor het oplossen van problemen en/of verbeteren van bestaande werkwijzen en benaderingen;

DIENSTVERBAND

Een contract voor bepaalde tijd, looptijd in overleg.

WERKTIJDEN

In overleg

Sollicitaties kunnen gericht worden aan: Faciliterend teamleider Ralf Stoffels r.stoffels@cmww.nl