Spring naar content

Inschrijving bij Peuteropvang CMWW

Inschrijven van uw peuter

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden bij de kindadministratie CMWW. De kindadministratie is bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 09:00 tot 16:00 en op woensdagen volgens afspraak tussen 09:00 tot 16:00 via 088 – 4552508 of peuteropvang@cmww.nl

Een plaats wordt aangeboden (gereserveerd) bij het opvragen van de benodigde papieren tussen 4-6 maanden voor de plaatsingsdatum. Zodra de opgevraagde documenten retour zijn ontvangen door CMWW wordt het contract opgemaakt en verzonden. Een plaats gaat pas in als er een getekend contract is. De ouders ontvangen een digitale informatie map na retournering ondertekend contract door ouder(s).

CMWW hanteert een door de gemeenten geformuleerd “doelgroepen beleid”. Een peuter kan in aanmerking komen om met voorrang geplaatst te worden. Het consultatiebureau (JGZ) bepaalt of het een doelgroepkind betreft en stelt de ouders hiervan op de hoogte. CMWW neemt contact op met deze ouders. Doelgroepkinderen worden met voorrang geplaatst.

  • PLAATSING:

De kinderen worden in principe op volgorde van inschrijfdatum geplaatst. Rekening houdend met plaatsingsmogelijkheden. Doelgroepkinderen hebben altijd voorrang bij plaatsing.

De datum van plaatsing is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden van de desbetreffende Peuteropvang locatie. Indien er geen plaats is in de voorkeur locatie kan er een aanbod worden gedaan voor plaatsing in een andere Peuteropvang locatie binnen de gemeente.

Bij plaatsing wordt aan de ouders een (digitale-)informatiemap aangereikt waarin o.a. het werkplan van de Peuteropvang locatie, het entreeformulier en medicatieformulier zijn opgenomen. Bij plaatsing wordt de ouders een plaatsingscontract aangeboden. Wijzigingen waaronder adreswijziging, uitschrijving (anders dan op het contract vermeld) of andere wijzigingen dienen minimaal een maand voorafgaande aan de wijziging, schriftelijk aan de kindadministratie doorgegeven te worden (peuteropvang@cmww.nl).

  • UITSCHRIJVING:

Het kind wordt uitgeschreven per de laatste dag van de maand waarin het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. Uitschrijvingen voorafgaande aan het bereiken van de leeftijd van 4 jaar of mogelijke “verlengde Peuteropvang” dienen schriftelijk bevestigd te worden door ouder en CMWW. Bij uitschrijvingen voorafgaand aan de einddatum van het contract hanteert het CMWW een opzegtermijn van één maand. Het CMWW behoudt zich het recht voor om een kind uit te schrijven als de ouderbijdrage niet wordt betaald.

“Zorg met elkaar”

Over onze vrijwilligers bij de Peuteropvang

Bij de peuteropvang van CMWW zijn ook vrijwilligers actief.

Zij ondersteunen de leidsters bij hun werkzaamheden in en rond de peuterspeelzaal. De veiligheid en gezondheid van de kinderen staat voorop en aan deze verantwoordelijkheid wordt veel waarde gehecht.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat onze vrijwilligers zorgvuldig gekozen worden, zij krijgen een uitgebreid intakegesprek en dienen vóór aanvang van hun werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen.

Werkt u graag met kinderen en heeft u interesse om onze leidsters te komen ondersteunen?

Neemt u dan contact met ons op via 088-4552500.