Spring naar content

Seksualiteit, kinderwens en anticonceptie

U zoekt een gesprekspartner voor een eerlijk gesprek over seksualiteit, kinderwens, anticonceptie en ongewenste zwangerschap.

Nu niet zwanger (NNZ)

Het project nu niet zwanger is onderdeel van het actieprogramma  ‘kansrijke start zuid limburg’. Hieronder valt naast NNZ ook VoorZorg en Stevig Ouderschap.

Deze factsheet geeft informatie over de voortgang van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) Zuid-Limburg als onderdeel van de aanpak Trendbreuk.
In deze tweede factsheet laten we het bereik in 2020 zien op cliënt- en organisatieniveau. Ondanks de landelijk geldende COVID-19 maatregelen, heeft NNZ veel mensen kunnen begeleiden en nieuwe organisaties kunnen betrekken.
Het overgrote deel van de geplande trainingen en intervisies heeft digitaal plaatsgevonden.

Uitgebreide informatie KLIK HIER

Mogelijkheden vanuit het project Nu Niet Zwanger;

  • Mogelijke vergoeding anticonceptie/sterilisatie bij onvoldoende financiële middelen.
  • Begeleiding bij complexe problematiek/ gespreksvoering omtrent onderwerpen seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap.
  • Samenwerking bij statushouders (NNZ werkt met de tolkentelefoon)
  • Verwijzing of samenwerking met diverse disciplines uit het team NNZ behoort ook tot de mogelijkheden .

Tips vanuit NNZ bij werken met statushouders:

Beide sites zijn voorlichtingssites beschikbaar in diverse talen.

Aandachtsfunctionarissen bij CMWW

Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met:

Judith van Venrooij j.v.venrooij@cmww.nl

tel. 088-4552599 of 06-16817370

Algemene informatie over het actieprogramma: ‘kansrijke start zuid Limburg’.

Nu niet zwanger:

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit is mogelijk wanneer professionals hier actief begeleiding op aanbieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door vanuit de dagelijkse leefwereld van de cliënt te verkennen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er daar bij hen over bestaan.

VoorZorg:

VoorZorg is een vrijwillig, preventief programma voor jonge vrouwen, zwanger van hun eerste kindje die zich in een situatie bevinden met een opeenstapeling van problemen. VoorZorg start voor de 28e week van de zwangerschap en loopt door tot het kindje twee jaar wordt. Het VoorZorgprogramma bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken door een hiertoe opgeleide VoorZorgverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. De ondersteuning richt zich op diverse levensterreinen, waaronder verzorging en opvoeding  van hun kind, het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van de ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen.

Stevig Ouderschap:

Stevig Ouderschap is een programma voor opvoedondersteuning dat bestaat uit zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige. Tijdens deze bezoeken bepaalt u waarover u wilt praten. Dat kan van alles zijn. Misschien heeft u vragen over de opvoeding, wilt u extra ondersteuning bij uw rol als ouder, of u wilt graag uw verhaal kwijt over uw eigen jeugd of huidige omstandigheden. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt met u mee. Ze geeft eventueel advies en kijkt samen met u naar oplossingen voor mogelijke problemen.