Spring naar content

Rots & Water en Kiezels & Druppels

Groepstrainingen voor alle leeftijden

Rots & Water en Kiezels & Druppels

R&W en K&D zijn psychofysieke cursussen.

Vanuit het doen gaan jongeren praten over wat ze beleven. Bij deze trainingen gaat het om veel meer dan fysieke en mentale weerbaarheid, het is een manier om met jezelf in contact te komen. Jongeren krijgen zicht op wie ze zijn, wat hun kwaliteiten zijn, hoe ze met anderen omgaan en hoe anderen met hen omgaan. Door heel bewust met hun lijf bezig te zijn, worden zij zich bewust van hun emoties.

Rots & Water

Rots & Water is een psychofysieke cursus. Vanuit het doen gaan jongeren praten over wat ze beleven. Bij Rots en Water gaat het om veel meer dan fysieke en mentale weerbaarheid, het is een manier om met jezelf in contact te komen. Jongeren krijgen zicht op wie ze zijn, wat hun kwaliteiten zijn, hoe ze met anderen omgaan en hoe anderen met hen omgaan. Door heel bewust met hun lijf bezig te zijn, worden zij zich bewust van hun emoties.

Het is een cursus voor kinderen en jongeren waarbij het accent ligt op het in gang zetten van een bewustwordingsproces. Dit proces kan een bijdrage leveren aan een beter inzicht in henzelf, inzicht in het eigen handelen, normen en waarden, grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden, waardoor ze hun kwaliteiten en wensen gerichter vorm kunnen geven en hun kan helpen inhoud en richting te geven aan hun eigen leven. De ontwikkeling van fysieke weerbaarheid wordt aangegrepen om fysieke, mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

De groepen worden in leeftijd verdeeld in: 7 tot 12 jaar en 12 tot 17 jaar.

Kinderen uit groep 8 worden voorbereid op de overgang naar de middelbare school door o.a. te werken aan hun zelfvertrouwen, ademhaling en houding waardoor ze letterlijk steviger komen te staan en hun eigen en andermans grensgevoel.

Binnen buurten kan er middels Rots en Water gewerkt worden aan de solidariteit tussen buurtbewoners en jongeren onderling.

Daarnaast zijn er specifieke cursussen voor jongeren van 15 tot 17 jaar, die vaak verwikkeld zijn in conflictsituaties of te maken hebben met agressieproblematiek.  

De Rots en Water trainers van het CMWW zijn gecertificeerde trainers.

Kiezels & Druppels

De training Kiezels en Druppels is in principe dezelfde training als Rots en Water maar dan specifiek toegespitst op kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar. Kinderen worden optimaal begeleid en gestimuleerd om hun sociale competenties te trainen en ontwikkelen. Door lichamelijke training leren zij zichzelf kennen en kunnen zij beter omgaan met situaties en mensen om zich heen.

De Kiezels en Druppels trainers van het CMWW zijn gecertificeerde trainers.

Aansprakelijkheid

De cursussen gegeven door CMWW w.o. zijn in principe door de verzekering van CMWW gedekt.

In sport- en spelsituaties kan geen aansprakelijkheid worden verwacht van CMWW, de deelnemers aanvaarden de bij deze situatie gebruikelijke behorende risico’s.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt bij ons terecht tijdens het (inloop)spreekuur in uw wijk of een afspraak maken via het wijksteunpunt.

Trainingen voor jeugd en jongeren

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.