Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Opnieuw subsidietoekenningen voor Next Step Perron 045

Opnieuw subsidietoekenningen voor Next Step Perron 045

Opnieuw subsidietoekenningen voor Next Step Perron 045

Het komende jaar mogen wij van het Kansfonds een ondersteuning van €20.000,- ontvangen! Daarnaast heeft het VSBfonds besloten om Next Step Perron 045 een subsidie toe te kennen van €60.000,-! Hiermee zijn wij natuurlijk ontzettend blij.

 Wij kunnen hierdoor nog meer jongeren begeleiden bij het maken van een plan voor de toekomst. Jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden, wiens bestaanszekerheid in het gedrang komt of nergens bij horen. Zij krijgen de kans om zelf een plan voor de toekomst te maken, samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn én een vrijwillige coach. Niet óver jongeren, maar mét jongeren! Eigen keuzes en eigen regie met mensen die je zelf kiest, dat is wat werkt!

Met de extra toegekende subsidies gaan wij het project verbreden naar andere gemeentes, waardoor ons bereik groter wordt en de kansen voor toekomstige bestendiging toenemen.   

Over Kansfonds


Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. Toch zijn er in ons land maar dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Ze missen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren in een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Daarom helpt Kansfonds thuis geven. Samen ontdekken hoe het anders kan en wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’. Gedurfde oplossingen uitproberen. Én een vliegwiel zetten op wat werkt. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft.

Over VSBfonds


VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Wilt u graag weten wat Next Step Perron045 kan betekenen voor de jongeren in uw gemeente, organisatie of regio? Neem dan vooral contact met ons op!  https://www.perron045.nl/next-step-perron045/