Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Integraal Kind Centrum in Brunssum

Integraal Kind Centrum in Brunssum

Integraal Kind Centrum in Brunssum

Brunssum gaat een Integraal Kind Centrum ontwikkelen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. In een dergelijk kindcentrum komen onder één dak onderwijs, opvang, zorg, cultuur, sport en taalscholing samen. Het gaat vooralsnog om een pilot op twee locaties. Op basis van de ervaringen worden later ook kindcentra opgezet op andere locaties in Brunssum.

De gemeente Brunssum heeft hiertoe onlangs een Intentieverklaring Kindcentra getekend met Peuteropvang CMWW, Kinderopvang Humankind, Kinderopvang Parkstad en Onderwijsstichting Movare.

Programma

De samenwerkende partners streven naar een inhoudelijke samenwerking van de eerste twee kindcentra in Brunssum in het schooljaar 2021/2022.

Een kindcentrum biedt straks een volledig dagprogramma. Kinderen volgen er onderwijs, zowel basisonderwijs als een voorschoolse variant waarin spelend leren centraal staat.

Een kindcentrum biedt straks een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. In het kindcentrum starten jonge kinderen in een voorschool waarin spelend leren centraal staat om vervolgens door te groeien naar het basisonderwijs. Tevens is er opvang voor, tussen en na school voor het kind. Het Kindcentrum bestaat uit een volledig gevuld dagprogramma. Tijdens dit dagprogramma is er ook tijd voor activiteiten op het gebied van cultuur, sport en taalscholing.

Een kindcentrum zal tussen de 40 en 52 weken per jaar open zijn.

Talentontwikkeling

Een Integraal Kind Centrum biedt een omgeving waarin een kind zich in de volle breedte kan ontplooien.

De leidende ambitie binnen een kindcentrum is talentontwikkeling. Deze ambitie loopt als een rode draad door alle activiteiten en voorzieningen die binnen een samenhangend dagprogramma worden aangeboden.

De partners die samenwerken in een kindcentrum willen gelijke kansen voor alle kinderen realiseren. Door naast onderwijs en opvang ook verbinding te zoeken met zorg en welzijn, gezondheid en voeding, ontstaat een gunstig ontwikkelingsklimaat voor elk kind, ongeacht zijn of haar afkomst.

In een kindcentrum zijn professionals en experts binnen uiteenlopende disciplines werkzaam. Zij volgen de kinderen in hun brede ontwikkeling, signaleren eventuele onderwijsachterstanden en zorgbehoeftes, en bieden tijdig de gewenste ondersteuning zodat tijdig kan worden voorkomen dat een kind in zijn of haar ontwikkeling stagneert.