Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel Energietoeslag Brunssum

Energietoeslag Brunssum

Brunssum gaat energietoeslag (800 euro) uitbetalen

De gemeente Brunssum betaalt vanaf 11 april de energietoeslag van 800 euro uit. Iedereen met een laag inkomen komt voor deze toeslag in aanmerking.

De toeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De hoogte van de toeslag is 800 euro per huishouden.

Kijk ook op de website van ISDBOL

Automatische uitbetaling

De energietoeslag wordt automatisch uitbetaald aan inwoners van 21 jaar en ouder die bekend zijn bij de gemeente Brunssum, zoals inwoners die een bijstandsuitkering of IOAW krijgen, huishoudens die gebruik maken van bijzondere bijstand of minimaregelingen, ondernemers met een Bbz-uitkering of IOAZ, en mensen met een AIO-aanvulling.

Deze automatische uitbetaling vindt plaats in de eerste helft van april 2022.

Vraag de toeslag aan

Huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente kunnen de energietoeslag aanvragen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die (parttime) werken maar weinig verdienen, mensen met een uitkering van UWV, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen met een laag inkomen.

U mag daarbij maximaal de volgende inkomens hebben:

LeefvormLeeftijdMaximaal inkomen (netto)
 18 t/m 20 jaarBijstandsuitkering plus aanvulling bijzondere bijstand
Alleenstaand21 jaar tot pensioenleeftijd1.245,- euro
Alleenstaandgepensioneerd1.383,- euro
Alleenstaande ouder21 jaar tot pensioenleeftijd1.245,- euro
Gehuwd of samenwonend21 jaar tot pensioenleeftijd1.778,- euro
Gehuwd of samenwonendgepensioneerd1.873,- euro


Vakantiegeld wordt niet bij het inkomen geteld. Er vindt geen vermogenstoets plaats.

Aanvraagformulier

Aanvragen kan via een speciaal aanvraagformulier dat te vinden is op de website van de gemeentelijke sociale dienst, www.isdbol.nl/energietoeslag.

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Kom dan naar het loket van ISD BOL. Neem het volgende mee:

  • het BurgerServiceNummer van uzelf en/of van uw partner (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
  • uw bankrekeningnummer (IBAN)
  • gegevens over uw netto-inkomen over januari 2022 (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc.)

Kijk op www.isdbol.nl voor de openingstijden van het loket.

De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022. Aanvragen kan tot 1 januari 2023.