Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel €19.900 subsidie van Provincie Limburg voor project Samen Anders

€19.900 subsidie van Provincie Limburg voor project Samen Anders

Middels de uitvoering van het experimenteel project “Samen Anders” wordt gestreefd naar duurzame veranderingen voor de burger met schulden. De huidige aanpak heeft (te) weinig oog voor schuldproblematiek, waardoor de bemiddeling naar arbeid vaak geen duurzaam effect heeft. Middels 
zelfredzaamheid van burgers als uiteindelijke doel. Het project draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de burger, waardoor de kans op duurzame arbeidsintegratie groter is. Het project past als experiment binnen de Sociale Agenda Limburg 2025. Bij succes draagt het project bij aan de doelstellingen van het Limburg Werkt Akkoord.
CMWW werkt in dit project nauw samen met Gemeente Brunssum, ISDBOL, Kredietbank Limburg en Betere Buren