Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel € 50.000,- Donatie van Oranje Fonds .

€ 50.000,- Donatie van Oranje Fonds .

€ 50.000,- Donatie van Oranje Fonds voor het project “Energie Surplus”.

€ 50.000,- Donatie van Oranje Fonds voor het project “Energie Surplus”

In ruim 800 wijken in Nederland is er sprake van voldoende klimaatbewustzijn onder de buurtbewoners waarin zij zelf komen met duurzame initiatieven. Dit zijn over het algemeen wijken waarin de buurtbewoners goed bemiddeld zijn en weten hoe ze initiatieven op poten moeten zetten.

In wijken waarin buurtbewoners minder te besteden hebben gebeurd er nog weinig en dit is een aanzienlijk groter aantal. In Nederland zijn er meer dan 2,2 miljoen bewoonde sociale huurwoningen. De bewoners hiervan hebben, over het algemeen, minder te besteden en daarbij liggen de prioriteiten voor deze bewoners niet op het bewust omgaan met energie en klimaatbewustzijn. Voor deze groep is de noodzaak om hun energielasten te verlagen juist erg hoog. Vaak wonen zij in huizen van woningcorporaties.

Indien de corporaties grote ingrepen willen toepassen op huurwoningen (b.v. loskomen van aardgas) dan is het belangrijk om hierover goed te communiceren met buurtbewoners. Indien minder dan 70% van de bewonersgroep het niet met de ingreep eens is, dan gaat deze niet door. Voor buurtbewoners is het belangrijk te weten wat hen te wachten staat en inzicht krijgen in wat nodig is en wat dit voor hen oplevert.

Door de exploderende energieprijzen is de verwachting dat gezinnen die toch al in de knel zitten verder of nog dieper in de problemen raken. Er is bij een deel van de inwoners reeds sprake van energiearmoede. We spreken van energiearmoede als er meer dan 10% van het besteedbaar inkomen uitgegeven wordt om de woning adequaat warm te houden. Veel huishoudens zijn reeds financieel geraakt en de volledige impact en gevolgen zijn nu nog niet inzichtelijk te maken. Ervoor zorgen dat buurtbewoners met een ander taalniveau en/of een laag inkomen mee kunnen doen met de energietransitie, zonder dat ze daar financiële nadelen van ondervinden en er zelfs financieel op vooruitgaan.

In Brunssum willen we door het inzetten van een energiecoach inspelen op de te verwachten vraag die in Brunssum gaat spelen. De gemeente Brunssum is zich heel bewust dat er iets moet gebeuren om deze mensen te ondersteunen en te voorkomen dat huishoudens (dieper) in de problemen raken door de energietransitie en de exploderend stijgende energieprijzen.

Met dit projectplan willen we hierop aansluiten en komen tot een werkwijze waarin we door inzet van een energiecoach wijken en hun bewoners ondersteunen en faciliteren om te komen tot duurzame oplossingen die bijdragen aan financiële en economische zelf- en samenredzaamheid.

Lees het volledige projectplan.