Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel € 30.000,- Donatie van Oranje Fonds

€ 30.000,- Donatie van Oranje Fonds

€ 30.000,- Donatie van Oranje Fonds voor het tweede projectjaar Samen Anders

€ 30.000,- Donatie van Oranje Fonds voor het tweede projectjaar “Samen Anders “.

CMWW krijgt een bijdrage van € 30.000,- van het Oranje Fonds voor het tweede projectjaar Samen Anders, een project rondom Mobility Mentoring® dat vormgegeven wordt in ‘Os Hoes’.  Brunssum, 4 maart 2020 – Os Hoes is een steunpunt voor inwoners van Brunssum die vragen hebben over financiële zaken. Het is een gezamenlijk initiatief van (welzijnsorganisatie) CMWW, gemeente Brunssum, Krediet Bank Limburg, ISDBOL en Beter Buren. In januari 2019 opende Os Hoes haar deuren. Os Hoes is een laagdrempelig ontmoetingspunt en ingericht als een buurthuiskamer waar een gastvrouw/heer inwoners ontvangt.

De vrijwilligers en professionals in Os Hoes gebruiken de Mobility Mentoring® aanpak. De kern hiervan is het wetenschappelijk inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. In Os Hoes wordt hier rekening mee gehouden: professionals en vrijwilligers benaderen mensen vanuit gelijkwaardigheid en verleggen de aandacht op wat er wél lukt. Dit draagt bij aan het doelgerichter handelen van mensen. Os Hoes is hiermee een stress-sensitieve plek waar bewoners terechtkunnen voor een kopje koffie, informatie en advies.

Hulpvragers krijgen op coachende wijze ondersteuning bij financiële vraagstukken door vrijwilligers en professionals. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het aanvragen van een uitkering of het opzetten van een aflossingstraject met de kredietbank. Kernwaarde van het project is het aanspreken van de eigen kracht van mensen waardoor geloof ontstaat in de eigen mogelijkheden. Mensen benaderen vanuit gelijkwaardigheid en de aandacht leggen op positieve waardering voor wat er wél lukt, draagt bij aan het doelgerichter handelen van mensen.


Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Noot voor de redactie: Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348.