Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home Actueel CMWW krijgt bijdragen voor het project Next Step Perron045

CMWW krijgt bijdragen voor het project Next Step Perron045

Bijdragen van Oranje Fonds en FSI Fonds aan Next Step Perron045

€ 65.000 en € 2.000 voor “meer kansen voor jongeren”.

CMWW krijgt bijdragen van €65.000 van het Oranje Fonds en €2.000 van de stichting FSI voor het project Next Step Perron045 

Brunssum, 03-08-2020 – Voor het derde jaar op rij ontvangt Next Step Perron045 een bijdrage van €65.000 uit het ‘Meer Kansen Voor Jongeren’ programma van het Oranje Fonds. Binnen het Programma ondersteunt het Oranje Fonds 18 vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar, met als doel het ondersteunen van jongeren bij het behalen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving. Het project Next Step Perron045 is een samenwerking tussen het jongerenwerk van het CMWW en de LEVANTOgroep. 

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid-Limburg in de leeftijd van 16-27 jaar oud met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een kwetsbare positie in de maatschappij. Het project wil hen uit deze kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een duurzaam toekomstperspectief. Dit bereiken wij door te werk te gaan vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerkstrategieën’ en jongeren te matchen aan een vrijwillige coach. Het bijzondere aan deze aanpak is dat jongeren worden gefaciliteerd om een eigen plan voor de toekomst te maken samen met hun familie en sociaal netwerk en de coach. Door deze samenwerking sluit het plan aan bij de motivatie en leefwereld van de jongere en is er aandacht voor alle levensgebieden. Daarnaast kunnen jongeren deelnemen aan verschillende trainingen, talentontwikkeling en groepsactiviteiten. Met deze aanpak streven wij naar het voorkomen van grotere maatschappelijke problemen voor deze doelgroep en keren jongeren terug in de maatschappij met een door henzelf gemaakt duurzaam plan.  

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.  Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, telefoon: 030-2339348.  

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de activiteiten van CMWW.
Als bijdrage in de onkosten hebben wij u een eenmalige subsidie van € 2000.00 toegekend.

Wij wensen u veel succes met de verwezenlijking van uw plannen.

Vriendelijke groet, Jeanny Hermens
DirecteurVoor meer informatie over Next Step Perron045 kunt u contact opnemen met Mirte Pieper, Projectleider CMWW, 06-57261986 of Nadine Podbevsek, Projectleider LEVANTOgroep, 06-43872627.  Website: www.nsp045.nl