Spring naar content

Peuteropvang

't Hummelhutje

't Hummelhutje

Peuteropvang ’t Hummelhutje is gevestigd in de Brede school Treebeek. We beschikken in deze school over twee lokalen, een speelzaal en een buitenspeelruimte. Waarin wij een capaciteit hebben voor 64 peuters. De fysiek beschikbare ruimte geeft het team de mogelijkheid om alle ontwikkelgebieden te stimuleren.

De peuters worden opgevangen door een team van 6 enthousiaste gekwalificeerde beroepskrachten, aangevuld met vrijwilligsters en/of stagiaires. 

De peuters van 2 jaar bezoeken de peuteropvang gedurende 6 uur per week tijdens twee ochtend .

De 2,5 jarigen Kikkertjes en Schaapjes”, bezoeken de peuteropvang gedurende 10 uur per week. Vanaf 2,5 jaar nemen zij deel aan het VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie)

Een van de twee lokalen delen we voor-tussen- en na de openingsuren van de peuterspeelzaal en gedurende schoolvakanties  met de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas.

VVE – Vroeg en Voorschoolse educatie in ’t Hummelhutje

Peuteropvang ’t Hummelhutje werkt met de erkende VVE-methode “Speelplezier”. De “Speelpleziermethodiek” bestaat uit een aantal opeenvolgende ontwikkelings-stimulerende speel-leerroutines die dagelijks terugkeren.

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De Speelpleziervisie is dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve, responsieve volwassenen. 

Bent u geïnteresseerd in ons programma, de verschillende thema’s en activiteiten, neem dan gerust eens een kijkje op onze Facebookpagina: www.facebook.com/Peuterspeelzaalthummelhutje

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Informatie

 • Bredeschool Treebeek; Wijenweg 143B,
  6446 AK Brunssum
 • 088-4552571
 • Peuteropvanghummelhutje@cmww.nl
  • maandag : 8.30 - 12.30u
  • dinsdag : 8.30 - 12.30u. en 13.15 - 15.15u
  • woensdag : 8.30 - 12.30u
  • donderdag :8.30 - 12.30u en 13.15 - 15.15u
  • vrijdag: 8.30 - 12.30u
 • LRK: 159125376