Spring naar content

Peuteropvang

Pluk Brunssum Oost (Pimpeloentje)

Home
Onze diensten
Peuteropvang Pluk Brunssum Oost (Pimpeloentje)

Pluk Brunssum Oost (Pimpeloentje)

Peuteropvang Pluk Brunssum Oost is sinds september 2004 gevestigd in het gebouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening “Bronsheim”.

In dit gebouw zijn gevestigd basisschool Meander, kinderopvang de Rollebol, de BSO, een gymzaal en sportkantine met kleedlokalen aanwezig. Als buren hebben wij de Rupsjes. De Rupsjes bestaat uit een kleine groep kinderen die begeleid wordt door begeleiders van Radar en Xonar.

De peuteropvang maakt momenteel gebruik van één lokaal, waarin we per dagdeel 16 peuters kunnen opvangen.

De peuters worden opgevangen door een team van 2 gekwalificeerde beroepskrachten.  Verder ontmoet u regelmatig vrijwilligsters en/of stagiaires. Als een leidster afwezig is, hebben we vaste, vertrouwde invalsters die werken bij het CMWW of ingezet worden via het uitzendbureau Timing.  

In peuteropvang Pluk Brunssum Oost wordt gewerkt met het landelijk erkende Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Piramide. Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen tussen de 0 en de 7 jaar. Deze methode kan worden gebruikt vanaf de peuteropvang tot en met groep 3 van de basisschool. Piramide biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpt Piramide uw zoon of dochter grip te krijgen op de wereld om hem/ haar heen. Kinderen willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrije spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker een handje om een keuze te maken. Ook als het spel dreigt vast te lopen, springt de pedagogisch medewerker bij, bijvoorbeeld door een tijdje mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen. 

Elke leidster is mentor van een aantal peuters. Door de inzet van mentoren kunnen we uw peuter optimaal volgen in zijn of haar ontwikkeling.  De peuters krijgen veel individuele aandacht.

We vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Wij zijn gedurende maximaal twee jaar uw partner in de begeleiding van de peuter. 

Elke peuter van 2,5/3 jaar moet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het peuterwerk en het voorschoolse programma. Doelgroepkinderen krijgen een aanbod van 16 uur VVE per week. De minimale afname voor zowel doelgroep- als niet doelgroep kinderen is 8 uur per week

U peuter nu inschrijven:

De Peuteropvanglocaties van CMWW moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De GGD Zuid Limburg toetst minimaal 1 keer per jaar al onze locaties. U kunt het laatste inspectierapport inzien door op onderstaande button te klikken.

Certificaat “Samen werken aan kwaliteit” van de geschillencommissie Kinderopvan

Informatie

 • De Insel 23C
  6442 AJ Brunssum
 • 06-15829673
 • brunssumoost@pluk-peuteropvang.nl Peuteropvangpimpeloentje@cmww.nl
  • maandag : 8.30 - 12.30 u
  • dinsdag : 8.30 - 12.30 u
  • woensdag : 8.30 - 12.30 u
  • donderdag : 8.30 - 12.30 u
  • vrijdag : 8.30 - 12.30 u
 • LRK 195765163