Spring naar content

Vrijwilligers

Voorzitter Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg

Home
Onze diensten
Vrijwilligers Voorzitter Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg

Voorzitter Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg

De cliëntenraad is een groep mensen die voor de belangen van de cliënten van MEE Zuid-Limburg opkomt. Het ledenaantal van de cliëntenraad (CR) is niet constant. Er kunnen maximaal 9 leden in de raad plaatsnemen. Op dit moment bestaat de raad uit vijf leden. De CR vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de cliëntenpopulatie van MEE Zuid-Limburg

Informatie

  • Beekdaelen
  • Bestuur & management activieiten
  • In overleg

Publicatiedatum:

2023-03-02