Spring naar content

Welzijns-Activiteiten

Een breed en gevarieerd aanbod

CMWW “staat voor zelfredzaamheid en burgerkracht”.

CMWW stimuleert inwoners van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving.

CMWW is waar mensen zijn: van peuter tot puber, van volwassene tot senior. Zichtbaar, toegankelijk en ondersteunend, met oprechte belangstelling voor ieder mens als uniek individu.


Welbevinden voorkomt Zorg


Why: Wij geloven dat zingeving, wederkerigheid en leven in sociale verbondenheid bijdragen aan ieders levensgeluk en welbevinden en daarmee aan zelf- en samenredzaamheid.
How: CMWW werkt altijd dichtbij, kan het nooit alleen en werkt met mensen vanuit het perspectief kwetsbaar en krachtig gelijkwaardig naast elkaar.
What: CMWW vormt samen met diverse ketenpartners een duurzame sociale basisinfrastructuur.

Wij zetten in op Socialiseren. Dit is uitgewerkt in een breed palet van diensten die bijdragen aan Sociale Ontwikkeling, Sociaal Burgerschap en een Sociale Samenleving.

We bieden veel welzijnsactiviteiten aan.

Deze verschillen deels per gemeente.

Voor uitgebreide informatie, zie

Brunssum

Welzijnsactiviteiten Brunssum

Beekdaelen

Welzijnsactiviteiten Beekdaelen