Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home
Actueel Info IVM Corona virus

Info IVM Corona virus

Info IVM Corona virus

Maatregelen door CMWW genomen:

Laatste stand van zaken 19-6-2020, mbt Corona en CMWW activiteiten.

CMWW volgt de aanwijzingen van de overheid, GGD en RIVM inzake de afgegeven richtlijnen Corona in Nederland. Zoals u wellicht begrepen heeft kunnen deze aanwijzingen per dag/uur aangepast worden, en zijn soms op meerdere manieren te interpreteren. We proberen ons op de beste manier te verhouden tot de regels, maar het belangrijkste is uw eigen gezond verstand te blijven gebruiken.

De nieuwe richtlijnen van het RIVM / handelingsprotocollen Peuteropvang 19-6-2020

HANDELINGSPROTOCOL SCHOOL/KINDEROPVANG BIJ COVID 19 POSITIE VE TESTUITSLAG KIND/LEERLING OF MEDEWERKER GASTOUDER VS4

HANDELINGSPROTOCOL BIJ KINDEREN (0 t/m 1 1 jaar) 1 MET KLACHTEN VS 4

Per 11 mei zijn de Peuteropvang locaties van CMWW weer open.

Maandag een week geleden is de peuteropvang goed gestart. Op een enkele locatie zien we minder kinderen. De maatregelen die getroffen zijn, worden goed na geleefd. We blijven in contact met de ouders van deze kinderen.

Hel beleid ten aanzien van kinderen die toegelaten worden is opnieuw bijgesteld, wij volgen hierbij uitdrukkelijk de aanbevelingen en aanwijzingen van de GGD.

Achtergrond
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten van hoesten
en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur
over zijn. Dit geldt ook voor kinderen, die dan dus ook niet naar school of kinderopvang
mogen komen. Het is echter niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische
luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet
wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig school verzuimen of
langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.

Bijstelling 15 mei

Kinderen met chronische of terugkerende hoestklachten, passend bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma):
• Deze kinderen mogen gewoon naar school of kinderopvang.
• Bij twijfel nemen ouders of verzorgers contact op met de GGD, T 088 -880 5005.
Zie voor de bereikbaarheid www.ggdzl.nl/coronavirus .
• Medewerker Infectieziektebestrijding GGD overlegt met ouders of het kind in
aanmerking komt voor een test.
• Indien de testuitslag geen besmetting met coronavirus laat zien, dan kan het kind
alsnog naar school of naar de kinderopvang.
• Indien de uitslag een besmetting aantoont, lees verder onder ‘Kind is positief
getest op Covid-19’.

Uitgebreidere informatie over hoe te handelen bij KINDEREN (0 t/m 12 jaar) MET KLACHTEN is met de ouders gedeeld en kunt u in lezen in het document, “Memo GGD Zuid Limburg“.

Vragen over ouderbijdragen:

Voor alle antwoorden op uw vragen ga naar de pagina van Ministerie: Veelgestelde vragen van ouders……

Er gebeuren ook mooie dingen!
Kijk voor een filmimpressie op ZO-Nieuws

24/7 noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Mogelijk door samenwerking gemeenten, kinderopvangorganisaties en zorgpartners

Vanaf woensdag 25 maart kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen ook ’s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde opgevangen worden. Deze nieuwe, extra noodopvang is mogelijk gemaakt op de locatie van kinderopvang én buitenschoolse opvang Heerlerbaan van Humankind, dankzij Intensieve samenwerking met diverse kinderopvang partners, waaronder CMWW, in de regio Parkstad.

Uw vraag naar noodopvang kunt u aangeven bij de gemeente of:
• Marjo Hoek, Faciliterend teamcoach Peuteropvang, m.hoek@cmww.nl
• Kind administratie Peuteropvang, 088-4552500, Peuteropvang@cmww.nl

Hulpverlening en welzijn

 • CMWW is voorzichtig begonnen met het openstellen van meerdere locaties voor aangepaste activiteiten.
 • Alle individuele contacten worden nog steeds zo veel mogelijk digitaal aangeboden, daar waar een fysieke afspraak noodzakelijk blijkt wordt een afspraak gepland. Spontane inloop wordt niet geaccepteerd. Neem contact op met hoofdkantoor of locatie om de mogelijkheden te bespreken.
 • Collectieve voorzieningen zijn ook weer opgestart op verschillende locaties, op bescheiden schaal en met inachtneming van de 1, 5 meter maatregel etc.

 • Maaltijdvoorziening Tafeltje Dek Je. Bij de bestaande klanten en mensen die deelnamen aan “Samen eten“ op locatie zullen de maaltijden thuis bezorgd worden. Mensen die het niet op een andere manier geregeld krijgen kunnen zich ook nu nog melden als nieuwe klant, gekoelde maaltijden kunnen nog op thuis adressen bezorgd worden. https://www.cmww.nl/dienst/maaltijd-service/
 • Vervoer belbus voor die mensen die anders niet op belangrijke afspraken kunnen komen, en daar waar geen alternatief is voor boodschappen.
 • Advies met betrekking tot praktische vragen die door de huidige situatie opgeroepen worden kunnen gesteld worden via 088–4552500 of per mail op info@cmww.nl.
 • Hulpverlening wordt nog steeds verleend, dit gaat dan via telefonisch of mail contact. In crisissituaties en noodgevallen zal per geval bekeken worden welke stappen en eventueel contact noodzakelijk zijn. Contact met voorkeur via 088–4552500 of per mail op info@cmww.nl. Alle spreekuren zijn komen te vervallen en de locaties zijn voor bezoekers gesloten. Op de hoofdlocatie bent u eventueel welkom, doch pas na een telefonisch overleg.

Beekdaelen

Voor inwoners van de kernen Schinveld, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek geldt het volgende:

 • Hulpverlening wordt nog steeds verleend, dit gaat dan via telefonisch of mail contact. In crisissituaties en noodgevallen zal per geval bekeken worden welke stappen en eventueel contact noodzakelijk zijn. Contact met voorkeur via 088-4552590 of per mail op h.meuleners@cmww.nl . Alle spreekuren zijn komen te vervallen en de locaties zijn voor bezoekers gesloten. Op de locatie A ge Water 20-A, 6451 CD Schinveld bent u eventueel welkom, doch pas na een telefonisch overleg.
 • Maaltijdvoorziening Tafeltje Dek Je. Bij de bestaande klanten en mensen die deelnamen aan “Samen eten“ op locatie zullen de maaltijden thuis bezorgd worden. Mensen die het niet op een andere manier geregeld krijgen kunnen zich ook nu nog melden als nieuwe klant, gekoelde maaltijden kunnen nog op thuis adressen bezorgd worden. https://www.cmww.nl/dienst/maaltijd-service/
De belangrijkste regel die we over en weer afgesproken hebben blijft uiteraard van kracht; als u, uw kind, onze medewerker/vrijwilliger/stagiair ziekteverschijnselen heeft dan worden deze niet meer toegelaten tot onze gebouwen en activiteiten!

Wat verwachten wij van bezoekers:

Corona Virus Hoe te handelen als bezoeker van faciliteit CMWW, welzijn en peuteropvang

Voor bezoekers/kinderen/Peuters, bewoners en klanten 

 • Bezoekers die last hebben van recent ontstane luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid of benauwdheid) worden in onze locaties niet toegelaten.
 • Bezoekers die koorts hebben (maximaal 37+ graden Celsius) worden in onze locaties niet toegelaten.
 • Bezoekers die recent in een risicogebied zijn geweest worden in onze locaties niet toegelaten. Ook als zij geen klachten hebben.
 • Bezoekers die in contact zijn geweest met een bewezen corona-patiënt worden in onze locaties niet toegelaten. Ook als zij geen klachten hebben.
 • Bezoekers die een hoog-risico contact zijn, bijvoorbeeld omdat ze in huis wonen met een corona-patiënt of deze verzorgen,  worden in onze locaties niet toegelaten. Ook als zij geen klachten hebben.
 • Bezoekers moeten zich houden aan de gestelde hygiënevoorschriften (handen regelmatig wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen).

Welzijnswerk: Ralf Stoffels, 06-52875135

Peuteropvang: Marjo Hoek, 06-52885424

Back Office: Irene Herfs, 06-20592110

Directie: Jan van de Venne, 06-33661904

Welke afspraken hebben we gemaakt met Personeel, vrijwilligers en stagiaires.

Corona Virus Hoe te handelen als medewerker, Stagiair en vrijwilliger CMWW

In principe geldt:

Heb je geen klachten en ben je recent niet in risicogebieden geweest, dan kan je indien nodig en gewenst naar kantoor komen.

In principe willen we medewerkers zo min mogelijk bloot stellen aan mogelijk besmettingsgevaar. Thuis werken heeft dan ook de voorkeur, indien het werk dat toestaat.

Mensen die ziek zijn, of zijn geweest komen niet eerder terug naar de werkplek dan na overleg met faciliterende teamleider[1]. Deze brengt samen in kaart wat de aard van afwezigheid was (Zelf ziek, besmetting Corona etc.) en welke redelijke termijnen daarbij te bedenken zijn. Je kunt thuis werken (tijd om de registratie etc. op orde te brengen! en je kunt telefonische cliëntcontacten plegen. Je kunt ook ingeroosterd worden voor de telefonische aanmeldingsspreekuren.

Hygiënemaatregelen:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Houdt zoveel mogelijk afstand.

Werkafspraken:

Alleen de locatie pr. Beatrixstraat 1a en A ge Water 20 a zijn voor cliënten opengesteld. Bij voorkeur alleen na telefonisch contact en bestemd voor nood en crisis. De andere locaties zijn wel bruikbaar als werkplek zodat we voor de mensen die in het werkgebied werkzaam zijn toch veilige plekken kunnen waarborgen. Zorg zelf voor voldoende hygiënemaatregelen op locatie, klinken, toetsenborden, telefoons etc. regelmatig schoon maken.

Als je al op locatie aan het werk bent: Blijf zoveel mogelijk op je eigen locatie werken, probeer huisbezoeken te vermijden. Verifieer vooraf bij huisbezoek of cliënt ziekteverschijnselen heeft (hoesten, verkoudheid of benauwdheid). Zo ja niet op huisbezoek, bij twijfel altijd overleg met je faciliterende teamleider of vervanger.

In principe worden alle werkafspraken buiten de deur afgezegd. Maak zoveel mogelijk gebruik van digitale middelen, facetime, WhatsApp beeldbellen etc.

Komen mensen van buitenaf naar jouw locatie voor een afspraak? Spreek bezoekers aan op de afspraken die we gemaakt hebben; Hygiënemaatregelen en wanneer moet je thuisblijven!

Indien bezoekers ziekteverschijnselen hebben dient de toegang geweigerd te worden. Bij de peuteropvang is de afspraak dat zieke kinderen, snotterig al dan niet hoesten of koorts niet toegelaten worden en indien het pas later geconstateerd wordt het kind zo spoedig mogelijk door verzorgers opgehaald wordt.

Bij twijfel en/of vragen zo snel mogelijk overleg met je faciliterende leidinggevende.

Welzijnswerk: Ralf Stoffels, 06-52875135

Peuteropvang: Marjo Hoek, 06-52885424

Back Office: Irene Herfs, 06-20592110

Directie: Jan van de Venne, 06-33661904