Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home
Actueel Info IVM Corona virus

Info IVM Corona virus

Info IVM Corona virus

Maatregelen door CMWW genomen:

Laatste stand van zaken mbt Corona en CMWW activiteiten.

CMWW volgt de aanwijzingen van de overheid, GGD en RIVM inzake de afgegeven richtlijnen Corona in Nederland. Zoals u wellicht begrepen heeft kunnen deze aanwijzingen per dag/uur aangepast worden, en zijn soms op meerdere manieren te interpreteren. We proberen ons op de beste manier te verhouden tot de regels, maar het belangrijkste is uw eigen gezond verstand te blijven gebruiken.

per 1-4-2020

Alle al eerder gestopte activiteiten zullen niet eerder dan 29 april of 1 juni (afhankelijk van waar de activiteiten georganiseerd zijn) hervat worden.

CMWW BLIJFT OPVANG AANBIEDEN IN DE MEI VAKANTIE

De peuteropvang CMWW inventariseert elke woensdag bij ouders met een cruciaal beroep de opvangvraag. CMWW informeert ouders over de opvang en de opvanglocatie. Gedurende de Mei vakantie zal het CMWW haar opvang door laten gaan.

24/7 noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Mogelijk door samenwerking gemeenten, kinderopvangorganisaties en zorgpartners

Vanaf woensdag 25 maart kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen ook ’s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde opgevangen worden. Deze nieuwe, extra noodopvang is mogelijk gemaakt op de locatie van kinderopvang én buitenschoolse opvang Heerlerbaan van Humankind, dankzij Intensieve samenwerking met diverse kinderopvang partners, waaronder CMWW, in de regio Parkstad.

Sinds de aangescherpte maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn scholen gesloten en is kinderopvang/peuteropvang alleen geopend voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Samen met regionale partners zoals onder andere de Parkstadgemeenten, CMWW , Kinderopvang Parkstad, Stichting Kinderopvang Nuth, POV Heerlen/Voerendaal, Kinderdagpaleis Eigenwijs en Humankind nemen de gezamenlijke organisaties voor Kinderopvang en de betreffende gemeenten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid; wij willen mensen steunen die Nederland draaiende houden.

Behoud van kwaliteit en veiligheid
Juist voor Nederlanders in deze beroepen is ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekeinde behoefte aan kinderopvang. “Soms weet je al wat je moet doen, voordat de vraag er is. We zijn meteen het idee voor een 24/7 opvang gaan onderzoeken na de berichtgeving afgelopen weekend. Kwaliteit en veiligheid staan voorop dat geldt ook voor dit nieuwe initiatief. Samen met partners en onze bevlogen pedagogisch medewerkers zijn we in staat om dit in een tijdsbestek van dagen te realiseren.

Uw vraag naar noodopvang kunt u aangeven bij de gemeente of:
• Marjo Hoek, Faciliterend teamcoach Peuteropvang, m.hoek@cmww.nl
• Kind administratie Peuteropvang, 088-4552500, Peuteropvang@cmww.nl

Per 1-4-2020

Peuteropvang nieuw bericht

De Peuteropvang is alleen nog maar beschikbaar voor Peuters waarvan één van de ouders!!!! werkzaam is in een vitaal beroep (Ga naar Lijst Cruciale beroepen versie 18-3). Het CMWW heeft op 16-3-2020 de vraag geïnventariseerd m.b.t. opvang voor peuters van ouders met vitale beroepen. Vrijwel alle ouders kunnen/willen de opvang zelf regelen en op basis van de resterende vraag hebben dan ook het volgende aanbod:

 • Peuteropvang ’t Hummelhutje in Brunssum zal deze week geopend zijn.
 • Kinderen uit andere locaties krijgen daar, met een voor hun bekende pedagogisch medewerker, het opvang aanbod.
 • Woensdag zullen we een nieuwe inventarisatie maken voor week 13.

Noodopvang voor kinderen

Sinds maandag 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvang dicht, als maatregel tegen het coronavirus. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen terecht in een Noodopvang voor kinderen. Kijk op de website van de gemeente Brunssum

Veelgestelde vragen en antwoord van Ministerie:

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, dus:

 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.

U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten

Hulpverlening en welzijn

 • Alleen de locatie pr. Beatrixstraat 1a en A ge Water 20 a zijn voor cliënten opengesteld. Bij voorkeur alleen na telefonisch contact en bestemd voor nood en crisis.

Brunssum

Alle collectieve diensten en activiteiten worden in eerste aanleg van 16 maart tot en met maandag 6 april gestopt.

Wat wordt wel nog aangeboden:

 • Maaltijdvoorziening Tafeltje Dek Je. Bij de bestaande klanten en mensen die deelnamen aan “Samen eten“ op locatie zullen de maaltijden thuis bezorgd worden. Mensen die het niet op een andere manier geregeld krijgen kunnen zich ook nu nog melden als nieuwe klant, gekoelde maaltijden kunnen nog op thuis adressen bezorgd worden. https://www.cmww.nl/dienst/maaltijd-service/
 • Vervoer belbus voor die mensen die anders niet op belangrijke afspraken kunnen komen, en daar waar geen alternatief is voor boodschappen.
 • Advies met betrekking tot praktische vragen die door de huidige situatie opgeroepen worden kunnen gesteld worden via 088–4552500 of per mail op info@cmww.nl.
 • Hulpverlening wordt nog steeds verleend, dit gaat dan via telefonisch of mail contact. In crisissituaties en noodgevallen zal per geval bekeken worden welke stappen en eventueel contact noodzakelijk zijn. Contact met voorkeur via 088–4552500 of per mail op info@cmww.nl. Alle spreekuren zijn komen te vervallen en de locaties zijn voor bezoekers gesloten. Op de hoofdlocatie bent u eventueel welkom, doch pas na een telefonisch overleg.

Beekdaelen

Voor inwoners van de kernen Schinveld, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek geldt het volgende:

 • Hulpverlening wordt nog steeds verleend, dit gaat dan via telefonisch of mail contact. In crisissituaties en noodgevallen zal per geval bekeken worden welke stappen en eventueel contact noodzakelijk zijn. Contact met voorkeur via 088-4552590 of per mail op h.meuleners@cmww.nl . Alle spreekuren zijn komen te vervallen en de locaties zijn voor bezoekers gesloten. Op de locatie A ge Water 20-A, 6451 CD Schinveld bent u eventueel welkom, doch pas na een telefonisch overleg.
 • Maaltijdvoorziening Tafeltje Dek Je. Bij de bestaande klanten en mensen die deelnamen aan “Samen eten“ op locatie zullen de maaltijden thuis bezorgd worden. Mensen die het niet op een andere manier geregeld krijgen kunnen zich ook nu nog melden als nieuwe klant, gekoelde maaltijden kunnen nog op thuis adressen bezorgd worden. https://www.cmww.nl/dienst/maaltijd-service/
De belangrijkste regel die we over en weer afgesproken hebben blijft uiteraard van kracht; als u, uw kind, onze medewerker/vrijwilliger/stagiair ziekteverschijnselen heeft dan worden deze niet meer toegelaten tot onze gebouwen en activiteiten!

WAT GAAT NIET DOOR:

 • Peuteropvang alleen voor peuters van ouders met cruciale beroepen
 • Belastingteam, Hulp bij invullen belastingformulier is gestopt.
 • Bloedprik diensten op locatie is gestopt.
 • Alle sportactiviteiten van het Jeugd en Jongerenwerk worden per direct gestopt.
 • Het CMWW heeft besloten de cursussen van SeniorWeb bij het CMWW te staken. De cursisten worden door de docent hierover geïnformeerd.
 • Kom op de Soep in “Os Hoes” gaat voorlopig niet door.
 • Alle activiteiten voor ouderen (overleg met uw locatie)
 • Vervoersvoorziening “Belbus”alleen voor noodzakelijke ritten
 • Maaltijd op locatie (bespreek mogelijkheden maaltijd bezorging)
 • Deelname Parelloop
 • NL Doet activiteiten
 • Grotere activiteiten jeugd en jongerenwerk
 • Rollatorkeuringen
 • Uitstapjes BoodschappenPlus Bus
 • Jeugdhonken JJW zie beneden (voortgang volgende week let op facebook pagina Jongerenwerk CMWW)

Wat verwachten wij van bezoekers:

Corona Virus Hoe te handelen als bezoeker van faciliteit CMWW, welzijn en peuteropvang

Voor bezoekers/kinderen/Peuters, bewoners en klanten 

 • Bezoekers die last hebben van recent ontstane luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid of benauwdheid) worden in onze locaties niet toegelaten.
 • Bezoekers die koorts hebben (maximaal 37+ graden Celsius) worden in onze locaties niet toegelaten.
 • Bezoekers die recent in een risicogebied zijn geweest worden in onze locaties niet toegelaten. Ook als zij geen klachten hebben.
 • Bezoekers die in contact zijn geweest met een bewezen corona-patiënt worden in onze locaties niet toegelaten. Ook als zij geen klachten hebben.
 • Bezoekers die een hoog-risico contact zijn, bijvoorbeeld omdat ze in huis wonen met een corona-patiënt of deze verzorgen,  worden in onze locaties niet toegelaten. Ook als zij geen klachten hebben.
 • Bezoekers moeten zich houden aan de gestelde hygiënevoorschriften (handen regelmatig wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen).

Welzijnswerk: Ralf Stoffels, 06-52875135

Peuteropvang: Marjo Hoek, 06-52885424

Back Office: Irene Herfs, 06-20592110

Directie: Jan van de Venne, 06-33661904

Welke afspraken hebben we gemaakt met Personeel, vrijwilligers en stagiaires. 16-3-2020

Corona Virus Hoe te handelen als medewerker, Stagiair en vrijwilliger CMWW

In principe geldt:

Heb je geen klachten en ben je recent niet in risicogebieden geweest, dan kan je indien nodig en gewenst naar kantoor komen.

In principe willen we medewerkers zo min mogelijk bloot stellen aan mogelijk besmettingsgevaar. Thuis werken heeft dan ook de voorkeur, indien het werk dat toestaat.

Mensen die ziek zijn, of zijn geweest komen niet eerder terug naar de werkplek dan na overleg met faciliterende teamleider[1]. Deze brengt samen in kaart wat de aard van afwezigheid was (Zelf ziek, besmetting Corona etc.) en welke redelijke termijnen daarbij te bedenken zijn. Je kunt thuis werken (tijd om de registratie etc. op orde te brengen! en je kunt telefonische cliëntcontacten plegen. Je kunt ook ingeroosterd worden voor de telefonische aanmeldingsspreekuren.

Hygiënemaatregelen:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Houdt zoveel mogelijk afstand.

Werkafspraken:

Alleen de locatie pr. Beatrixstraat 1a en A ge Water 20 a zijn voor cliënten opengesteld. Bij voorkeur alleen na telefonisch contact en bestemd voor nood en crisis. De andere locaties zijn wel bruikbaar als werkplek zodat we voor de mensen die in het werkgebied werkzaam zijn toch veilige plekken kunnen waarborgen. Zorg zelf voor voldoende hygiënemaatregelen op locatie, klinken, toetsenborden, telefoons etc. regelmatig schoon maken.

Als je al op locatie aan het werk bent: Blijf zoveel mogelijk op je eigen locatie werken, probeer huisbezoeken te vermijden. Verifieer vooraf bij huisbezoek of cliënt ziekteverschijnselen heeft (hoesten, verkoudheid of benauwdheid). Zo ja niet op huisbezoek, bij twijfel altijd overleg met je faciliterende teamleider of vervanger.

In principe worden alle werkafspraken buiten de deur afgezegd. Maak zoveel mogelijk gebruik van digitale middelen, facetime, WhatsApp beeldbellen etc.

Komen mensen van buitenaf naar jouw locatie voor een afspraak? Spreek bezoekers aan op de afspraken die we gemaakt hebben; Hygiënemaatregelen en wanneer moet je thuisblijven!

Indien bezoekers ziekteverschijnselen hebben dient de toegang geweigerd te worden. Bij de peuteropvang is de afspraak dat zieke kinderen, snotterig al dan niet hoesten of koorts niet toegelaten worden en indien het pas later geconstateerd wordt het kind zo spoedig mogelijk door verzorgers opgehaald wordt.

Bij twijfel en/of vragen zo snel mogelijk overleg met je faciliterende leidinggevende.

Activiteiten:

 • Alle collectieve activiteiten zijn per 16-3 gecanceld.
 • Bij vragen, neem contact op met je faciliterende leidinggevende of vervanger van deze:.

Welzijnswerk: Ralf Stoffels, 06-52875135

Peuteropvang: Marjo Hoek, 06-52885424

Back Office: Irene Herfs, 06-20592110

Directie: Jan van de Venne, 06-33661904