Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home
Actueel Faciliterend teamleider BackOffice CMWW

Faciliterend teamleider BackOffice CMWW

CMWW is op zoek naar een tijdelijke invulling van de functie: Faciliterend teamleider BackOffice CMWW

Context:

  • Het gaat over de gedeeltelijke ziektevervanging van de Staffunctionaris financiën / faciliterend teamleider backoffice. Deze zal rond financiën taken op zich blijven nemen de komende periode. De focus voor de vervanging komt te liggen bij het leidinggeven aan de afdeling en de daarbij horende uitvoerende werkzaamheden.
  • CMWW is een stichting die Welzijnswerk en Peuteropvang verzorgt in de gemeenten Brunssum en Beekdaelen.
  • Omzet 4 miljoen per jaar, 75 medewerkers, 50 FTE en 370 vrijwilligers.
  • De afdeling BackOffice verzorgt de baliewerkzaamheden van het hoofdkantoor, de huishoudelijke- en klussendienst, de administratie en de boekhouding. In totaal gaat het over ong. 8 betaalde medewerkers en een aantal vrijwilligers.

Meer informatie treft u in de PDF!

Sollicitaties kunt u middels een mail richten aan ondergetekende. U kunt daar tevens terecht voor meer informatie.

Jan van de Venne

Directeur CMWW

J.v.d.venne@cmww.nl

088-4552500 / 06-33661904