Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home
Actueel Emballage actie

Emballage actie

Voedselpakketten door emballage

Opnieuw emballage actie!

Het Rode Kruis zet zich in om bij iedereen en overal menselijk leed te helpen voorkomen of te verzachten. Zij helpen de meest kwetsbaren. ​​​​Vrijwilligers van het Rode Kruis in Brunssum staan klaar om te helpen als dat nodig is. Ook in deze tijd ondersteunen zij kwetsbare mensen met bevorderen van zelfredzaamheid, zodat zij zich sterker en veiliger voelen.

In deze tijden van crisis waarin veel burgers en gezinnen voor financiële tegenslag komen te staan wil het Rode Kruis hun steentje bijdragen. Dit doen zij in samenwerking en overleg met verschillende organisaties, waaronder CMWW.

CMWW heeft de ambitie burgers een steuntje in de rug te geven, houvast te bieden en met elkaar te verbinden. Zij hebben contact met burgers die, door wijzigende omstandigheden in hun werk- en/of financiële situatie, in deze periode extra ondersteuning hard nodig hebben.

In 2020 zijn er al veel gezinnen geholpen door de steun en donaties van de bewoners van Brunssum. Het CMWW wil ook in 2021 mensen ondersteunen en een hart onder de riem steken door het aanbieden van voedselpakketten.

U kunt hier aan bijdragen door uw emballage bonnen (van statiegeldflessen) te doneren. Van dit geld stelt Plus Quaedvlieg voedselpakketten samen waar hopelijk weer veel burgers en gezinnen geholpen mee kunnen worden in deze moeilijke tijd.