Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home
Actueel ‘De smaak van Armoede’

‘De smaak van Armoede’

Op 17 oktober is het jaarlijks wereldwijd ‘De dag van de uitroeiing van de Armoede’.

Deze dag is in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties. Ook in Limburg worden er op deze dag meerdere activiteiten georganiseerd door verschillende (burger)initiatieven.

De initiatiefnemers, De Pijler, Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven, Stichting Lezen & Schrijven en Kredietbank Limburg gaan samen met meer dan 18 lokale initiatieven aandacht vragen voor armoede onder de noemer: ‘De smaak van Armoede’

Wat gaan we doen? De dag wordt via een video boodschap ingeleid door niemand minder dan Nadja Jungmann. Zij zorgt voor gesprekstof op het moment dat een achttiental locaties van Noord- tot Zuid-Limburg, vrijwilligersgroepen, burgerinitiatieven en organisaties samen gaan koken en eten. Op marktpleinen, in buurtcentra en kerken en andere plekken vinden kooksessies en gesprekstafels plaats. Lokaal zijn inwoners, beleidsmakers en bestuurders uitgenodigd om mee te doen of een hapje mee te komen eten. Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om dagelijks een warme maaltijd op tafel te kunnen zetten, willen wij tijdens deze kooksessies het gesprek hierover aangaan. Zo komen we dichter tot elkaar en eten we samen onder dezelfde noemer, met hetzelfde doel en dezelfde boodschap.

Héél Limburg gezamenlijk en krachtig tegen Armoede!

En ook bij u in Brunssum en Schinveld! Wat: In Brunssum wordt op het Lindeplein en bij een aantal locaties een evenement georganiseerd. Zo is de Soepbus van het Leger des Heils aanwezig alwaar een lekkere kop soep gegeten kan worden en met elkaar in gesprek kan worden gegaan. De soep wordt verzorgd door de deelnemende organisaties. Er zijn verschillende activiteiten voor kinderen.

Het ZIT in Brunssum, woningbouwvereniging Weller en CMWW (locatie Brikke Oave) zullen hun medewerking verlenen aan deze middag. Er is een inzameling van goed gebruikt speelgoed (max. 3 stuks, compleet en schoon), in te leveren bij ISDBOL.

In Schinveld kunt u op de markt, voor de Plus, het gesprek aangaan en genieten van een vers gemaakte kop soep. De Plus zorgt voor de ingrediënten en CMWW zal aanwezig zijn om het gesprek met u aan te gaan.

Waar: Lindeplein, CMWW (locatie Brikke Oave), Open inloop ZIT in Huis van de Wijk, Weller, ISDBOL Wanneer: 17 oktober 2019 Tijd: 14.00 tot 17.00 uur

Wilt u meer weten?

Kijk dan op https://depijler.nl/armoede-projecten/introductie/ of bel met Burgerkracht Limburg | De Pijler: 0658073081 of bel naar CMWW Brunssum en vraag naar Ineke Stegink 088-4552500.