Spring naar content

Actueel

Lees ons laatste nieuws

Home
Actueel CMWW PEUTEROPVANG ZOMERSCHOOL

CMWW PEUTEROPVANG ZOMERSCHOOL

CMWW PEUTEROPVANG ZOMERSCHOOL

CMWW PEUTEROPVANG ZOMERSCHOOL

Op 15 maart 2020 is vanwege de bestrijding van het coronavirus het aanbod van voorschoolse educatie (ve) aan peuters ,met een risico op een onderwijsachterstand, stilgelegd.

Door de tijdelijke sluiting hebben deze peuters extra risico gelopen op een verdere vergroting van hun achterstand.

Veel van deze peuters krijgen in de vakantieperiodes normaliter geen voorschoolse educatie omdat de aanbieder de voorschoolse educatie alleen in de schoolweken aanbiedt. Hierdoor kan de achterstand verder oplopen.

Om het oplopen van achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen, heeft het kabinet in totaal €7 miljoen beschikbaar gesteld binnen het brede onderwijssteunpakket vanwege de coronamaatregelen.

Taaldoelen; woordenschat en interactief Voorlezen.

Tijdens de VVE Zomerschool wordt voortgebouwd op het VVE-aanbod in de peutergroep. Met de taaldoelen als invalshoek kiezen we voor de aanpak van woordenschat en de aanpak Interactief Voorlezen. We werken met een overkoepelend thema dat aansluit bij de zomervakantie.

CMWW – Peuteropvang biedt in de laatste twee weken van de zomervakantie extra opvang in de VVE zomerschool in de locatie De Paddestoel.

CMWW heeft hierbij een beroep gedaan op de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.